Ελεύθερη πρόσβαση, ανοικτή γνώση διαθέσιμη σε όλους

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων (ΠΔΣ 218) (PPP102)Αθανάσιος Βέρδης
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (PPP108)Χρήστος Παρθένης
Εκπαίδευση ΙΙ (PPP2)Ζαχαρούλα Σμυρναίου
Εξελικτική Ψυχολογία (PPP1)Ασημίνα Ράλλη
Εφαρμοσμένη Ηθική (PPP3)Ευάγγελος Πρωτοπαπάδακης
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (PPP104)Αθανάσιος Βέρδης
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων (Σεμινάριο) (PPP342) (PPP101)Αθανάσιος Βέρδης
Όψεις / Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας (PPP7)Μαρία Ευθυμίου
Φιλοσοφία της Ιστορίας και του Πολιτισμού (PPP100)Άννα Λάζου
Φιλοσοφία της Φύσης (PPP107)Άννα Λάζου
Φιλοσοφία του Νου (PPP106)Άννα Λάζου
Φιλοσοφική Ανθρωπολογία (PPP105)Άννα Λάζου