Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Χρήστος Παρθένης

Περιγραφή

Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρα της Ελληνικής κοινωνίας καθώς και των κοινωνιών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, υπαγορεύει νέες ερμηνευτικές – μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Στις παραδόσεις παρουσιάζεται και αναλύεται το φαινόμενο της πολιτισμικής ετερότητας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις υπερπόντιες χώρες (Αμερική, Καναδά, Αυστραλία) καθώς και οι διάφορες προσεγγίσεις που έχουν υιοθετηθεί στο επίπεδο της εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Παγκοσμιοποίηση και πολυπολιτισμικές κοινωνίες
 • Η ιδιότητα του πολίτη και οι τρεις φάσεις της πολυπολιτισμικότητας 
 • Παραδείγματα πολυπολιτισμικών κοινωνιών 
 • Θεωρίες Μάθησης: Το αντικειμενικό και το πολυπολιτισμικό "Παράδειγμα" 
 • Σχεδιάζοντας πολυπολιτισμικές Δράσεις
Διδάσκοντες

Χρήστος Παρθένης

Επίκουρος Καθηγητής, «Θεωρία και Πράξη της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης»
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητες

 • Χαρακτηριστικά της Παγκοσμιοποίησης
  • Παγκοσμιοποίηση και επιστημονικές προσεγγίσεις σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες

 • Η εφαρμογή του πολυπολιτισμικού «παραδείγματος»
  • 1η φάση της Πολυπολιτισμικότητας
  • 2η φάση της Πολυπολιτισμικότητας
 • Πολυπολιτισμικότητα: Θεωρία της Ιδιότητας του Πολίτη

 • 3 Φάσεις της Πολυπολιτισμικότητας
  • 1η φάση: Η πολυπολιτισμικότητα ως κοινοτισμός
  • 2η φάση: Η πολυπολιτισμικότητα μέσα σε φιλελεύθερο πλαίσιο
  • 3η φάση: Η πολυπολιτισμικότητα ως απάντηση στην εθνική οικοδόμηση

Παραδείγματα πολυπολιτισμικών κοινωνιών

 • Το παράδειγμα του Καναδά
 • Εθνικές μειονότητες: Σουηδία
 • Χαρακτηριστικά και εφαρμογή της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης
 • Υποθέσεις για τις δυσκολίες εφαρμογής
 • Πολιτικά και Πρακτικά προβλήματα

Σχεδιάζοντας καινοτόμες πολυπολιτισμικές Δράσεις

 • Το παράδειγμα του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -