Φιλοσοφία του Νου

Άννα Λάζου

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό έχει στόχο να φέρει σε επαφή τους εγγεγραμμένους φοιτητές με σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο της Φιλοσοφίας του Νου (Philosophy of Mind) μέσα από την επαφή με τη βιβλιογραφία και την καλλιέργεια του διαλόγου και του προβληματισμού.

Ως προπτυχιακό μάθημα διδάσκεται στο 8ο εξάμηνο για τους φοιτητές του ΦΠΨ, ενώ ως μεταπτυχιακό μάθημα διδάσκεται στο δεύτερο έτος διετούς προγράμματος ΜΣ Ιστορία Φιλοσοφίας στο πλαίσιο του μαθήματος της Αναλυτικής Φιλοσοφίας.This course aims to bring together the enrolled students with modern developments in the subject Philosophy of Mind through contact with the literature and the method of dialogue and debate.

 1. General Introduction to the concepts constituting the content and course outline of the Philosophy of Mind – mind, brain, soul, consciousness, self, intelligence, mental activity, intention, action.
  I.I Concise reference to major theories of the nature of mind, from the History of Philosophy
 2. Specialized section of the course

Topics

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Γενική εισαγωγή στις έννοιες που απαρτίζουν το περιεχόμενο και το αντικείμενο της Φιλοσοφίας του Νου – νους, εγκέφαλος, ψυχή, συνείδηση, εαυτός, νόηση, νοημοσύνη, πρόθεση, πράξη.
  I.I Συνοπτική αναφορά σε κύριες θεωρίες γύρω από τη φύση του νου, από την ιστορία της φιλοσοφίας.

 2. Στο εξειδικευμένο τμήμα του μαθήματος θα συζητηθούν: Η σχέση του σώματος προς την ψυχή και οι θεωρίες του δυισμού, του μπεχαβιορισμού, της ταυτότητας, του λειτουργισμού, της υποκειμενικής εμπειρίας, η απεικόνιση του κόσμου στο νου, πώς επηρεάζουν τα φιλοσοφικά ερωτήματα την ψυχολογία, το πρόβλημα των άλλων και των σκέψεών τους, το πρόβλημα της τεχνητής νοημοσύνης, το πρόβλημα της συνείδησης, το πρόβλημα της προσωπικής ταυτότητας, κ.λπ.
Μαθησιακοί στόχοι

Κύριος στόχος των παραδόσεων και συζητήσεων, καθώς και των εργασιών στο πλαίσιο του μαθήματος Φιλοσοφία του Νου είναι η κατανόηση της Έννοιας του Νου και συναφών εννοιών στην ιστορικοφιλοσοφική εξέλιξη. Δευτερευόντως, η εμβάθυνση στο σύγχρονο φιλοσοφικό διάλογο γύρω από τα ζητήματα αιχμής και τα εξειδικευμένα προβλήματα.

Προτεινόμενα συγγράμματα
 • John R. Searle (John Rogers),  Ανακαλύπτοντας ξανά το νού,  Αθήνα: Γκοβόστη c. 1997.
 • Davidson, Donald, Essays on Actions and Events. Oxford: Oxford University Press, 1980.
Βιβλιογραφία
 • Βέικου, Θεόφιλου, Αναλυτική Φιλοσοφία. Αθήνα: Σμίλη, 1990.
 • Έγελος, Φαινομενολογία του νου, μετάφραση: Γιώργος Φαράκλας, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2007.
 • Jaegwon Kim, Η φιλοσοφία του νου, Μανωλακάκη, Ελένη, Αθήνα: Leader Books, 2005.
 • Θ. Πελεγρίνη, Άνθρωποι - Ζώα - Μηχανές, εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα, 1987.
 • Σακελλαριάδη, Θανάση,  Από το Tractatus στις Φιλοσοφικές Έρευνες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2006.
 • John R. Searle,  Νους, εγκέφαλος και επιστήμη, Χατζηκυριάκου, Κώστας, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 1994.
Ομάδα στόχος
 • Οι φοιτητές/απόφοιτοι του τμήματος ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ.
 • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ Ιστορίας της Φιλοσοφίας
 • Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ.
Προαπαιτούμενα
 • Απαιτούνται γνώσεις στην Φιλοσοφική Ψυχολογία και Φιλοσοφική Ανθρωπολογία.
 • ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΦΣ 121
Μέθοδοι διδασκαλίας

Η διδακτική μέθοδος περιλαμβάνει εβδομαδιαίες παραδόσεις, με εισαγωγή στις θεματικές του μαθήματος, παρουσίαση της βιβλιογραφίας, προσδιορισμό των θεμάτων και της μεθόδου των προαιρετικών εργασιών που μπορούν να αναλάβουν οι φοιτητές, διάλογο και επεξεργασία των ερωτημάτων των φοιτητών σχετικά με την κατανόηση του αντικειμένου. Οι παραδόσεις συμπληρώνονται από ατομικές συναντήσεις με τη διδάσκουσα στο γραφείο της σε τακτικές ώρες υποδοχής των φοιτητών.

Διδάσκοντες

Άννα Λάζου

Λέκτορας Ανθρωπολογικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, διδάκτορας Φιλοσοφίας του Τμήματος ΦΠΨ του Πανεπιστημίου Αθηνών («Άνθρωπος, Φύση και Πράξη», 2006). Πρόσφατες δημοσιεύσεις της: «Ψυχονοητικά Γεγονότα και η επί σκηνής δράση του ηθοποιού», 2008 και «The Diachronic Character of the Dionysian», 2010, «Ancient Myths, Traditional Civilization and Contemporary Dance Theatre”, 2011, «O Marx για την αρχαία Ελλάδα – ακολουθώντας τον Hegel και τους Νεαρούς Εγελιανούς* κατά τον Παναγιώτη Κονδύλη», 2012,  «Άτομο και Κοινωνία κατά τον Adam Smith», 2013, «Πέρα από το χορό: Σύγχρονες αισθητικοθεραπευτικές χρήσεις του χορού στο φως της νιτσεϊκής σκέψης», 2013, «Η «αναγνώριση» της ανθρώπινης ύπαρξης ως κεντρική έννοια της μαρξικής ανθρωπολογίας. Σκέψεις με αφορμή την πρόσφατη κριτική έκδοση των Οικονομικών και Φιλοσοφικών Χειρογράφων του 1844, από τον Michael Quante», 2014, “Au-delà de la danse : la perspective philosophique dans l'étude de la danse grecque ancienne”, 2015, Στοιχεία Φιλοσοφίας της Φύσης, (επιμ.) 2015, Ο John Locke και το Δοκίμιο για την Ανθρώπινη Νόηση – Α΄, 2015,  Άνθρωπος, ο Δημιουργός, 2015, Τέχνη, Φιλοσοφία, Θεραπεία, (επιμ.), 2015, κ.ά.

Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητες

Ι.Ι Γενική εισαγωγή στις έννοιες

 1. Νους – εγκέφαλος - ψυχή
 2. Συνείδηση, εαυτός, πρόσωπο
 3. Νόηση, νοημοσύνη
 4. Πρόθεση, πράξη.

I.ΙI Συνοπτική αναφορά σε κύριες θεωρίες

 1. Πλατωνική & Αριστοτελική ψυχολογία
 2. Descartes
 3. Locke
 4. Hegel
 5. Wittgenstein
 6. G. Ryle
 7. D. Davidson
 8. J. Searle
 9. N. Humphrey

 1. Το πρόβλημα σώματος ψυχής.
 2. Θεωρίες του δυισμού, του μπεχαβιορισμού, της ταυτότητας, του λειτουργισμού.
 3. Επιχείρημα κατά της ιδιωτικής γλώσσας.
 4. Το πρόβλημα των άλλων νοών.
 5. Η ψυχολογία ως επιστήμη.
 6. Το πρόβλημα της αντίληψης.
 7. Το πρόβλημα της τεχνητής νοημοσύνης.
 8. Το πρόβλημα της συνείδησης.
 9. Το πρόβλημα της προσωπικής ταυτότητας.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -