Φιλοσοφική Ανθρωπολογία

Άννα Λάζου

Περιγραφή
Σχολιαστές Μελούμενου κειμένου, έργο του Ν. Εγγονόπουλου, 1958
Σχολιαστές Μελούμενου κειμένου, έργο του Ν. Εγγονόπουλου, 1958 Ύψος 92 Πλάτος 73 Ελαιογραφία (Λάδι σε καμβά)

Το αντικείμενο της Φιλοσοφικής Ανθρωπολογίας έχει σχέση με μείζονα ρεύματα της ιστορίας της φιλοσοφίας ξεκινώντας από την αρχαιότητα, πώς πραγματεύθηκε η φιλοσοφία την έννοια του ανθρώπου, της ψυχής και τη σχέση ψυχής - σώματος. Συναφείς κλάδοι η φιλοσοφική ψυχολογία, η φιλοσοφία του νου, η φιλοσοφία της φύσης, της γλώσσας, η ηθική, αλλά και η τέχνη, η θρησκεία, η ψυχολογία, η ιατρική και οι ανθρωπιστικές σπουδές  γενικότερα.


Το θέμα και το ειδικό περιεχόμενο του μαθήματος της Φιλοσοφικής Ανθρωπολογίας έχει ιδιαίτερη σημασία για τη θέση και το ρόλο της φιλοσοφίας σήμερα σε σχέση με τις εξελίξεις και τα σύγχρονα ενδιαφέροντα της επιστήμης και της κοινωνίας.

 

The subject of Philosophical Anthropology is related to major currents of the history of philosophy starting from ancient times, how the philosophy dealt with the concept of man, the soul and the mind - body problem. Releva

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Η έννοια του ανθρώπου, σε σχέση με της μηχανής και του ζώου.
 2. Η ιστορία της έννοιας άνθρωπος και συναφών με αυτήν, όπως ψυχή, συνείδηση κ.ά., από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη φιλοσοφία, και άλλες επιστήμες.
 3. Η σύγχρονη προβληματική θα συσχετισθεί και εξειδικευθεί με την αναφορά στην Αριστοτελική ψυχολογία, διαβάζοντας από το πρωτότυπο το έργο του Αριστοτέλη, Περί Ψυχής.
 4. Παράλληλα θα αναφερόμαστε και σε νεότερα κείμενα, όπως το Δοκίμιο για την Ανθρώπινη Νόηση του John Locke, σε σύγχρονα κείμενα όπως του Ludvig Wittgenstein, του John Searle, του Thomas Nagel κ.ά.
 5. Αναφορά στην μαρξική ανθρωπολογία, στα Οικονομικά και Φιλοσοφικά Χειρόγραφα, καθώς και στην κριτική αυτής από τον Κ. Παπαϊωάννου.
Μαθησιακοί στόχοι

Κύριος στόχος των παραδόσεων και συζητήσεων, καθώς και των εργασιών στο πλαίσιο του μαθήματος Φιλοσοφική Ανθρωπολογία είναι η κατανόηση της Έννοιας του Ανθρώπου στην ιστορικοφιλοσοφική της εξέλιξη. Δευτερευόντως η διάκριση της φιλοσοφικής από άλλες προσεγγίσεις του ανθρώπου (επιστημονικές, καλλιτεχνικές, παιδαγωγικές, ψυχολογικές κ.ά.).

Προτεινόμενα συγγράμματα
 • Άννα Λάζου (2015). Άνθρωπος, ο Δημιουργός, Αθήνα, Εκδόσεις Αρναούτη.
 • Martha C. Nussbaum and Amélie Oksenberg Rorty Essays on Aristotle's De Anima, OUP, 1995, Published to Oxford Scholarship Online: November 2003.
Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές/απόφοιτοι του τμήματος ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ.
Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ.

Προαπαιτούμενα

Απαιτούνται γνώσεις στην Φιλοσοφική Ψυχολογία.

 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΗΘΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΦΣ 128
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΣ138
Βιβλιογραφία

Αριστοτέλους, Περί ψυχής, Eισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Ι. Σ. Χριστοδούλου, Θεσσαλονίκη: Ζήτρος 1998

Θ. Πελεγρίνη, Άνθρωποι - Ζώα - Μηχανές, εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα, 1987.

Άννα Λάζου, Ο John Locke και το Δοκίμιο για την Ανθρώπινη Νόηση, Α΄., εκδόσεις Αρναούτη, Αθήνα 2015.

Παναγιώτας Βάσση, Ο πολιτικός άνθρωπος στο έργο του Κώστα Παπαϊωάννου, Εναλλακτικές εκδόσεις, Αθήνα 2015.

Κ. Παπαϊωάννου, Μαρξ και Μαρξισμός. Τόμος 1. Οντολογία και Αλλοτρίωση, Σε μετάφραση του Βασίλη Τομανά και επιμέλεια της Χριστίνας Σταματοπούλου. Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 2009.

Elliot L. Jurist, Beyond Hegel and Nietzsche: Philosophy, Culture, and Agency, MIT Press 2002.

Michael Quante, «Recognition as the Social Grammar of Species Being in Marx», εις Heikki Ikäheimo και Arto Laitinen, Recognition and Social Ontology, University of Melbourne, Australia, Brill, Leiden – Boston, 2011, σελ. 239 -267.

Herman Siemens, Vasti Roodt, Nietzsche, Power and Politics: Rethinking Nietzsche's Legacy for Political Thought (Google eBook), Walter de Gruyter, 2008.

Robert Sinnerbrink, "Recognition or Decentred Agency? Philosophical Culture and its Discontents", Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy, Vol 3, No 2-3 (2007).

Robert R. Williams, Tragedy, Recognition, and the Death of God: Studies in Hegel and Nietzsche, Oxford University Press, 2012.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Η διδακτική μέθοδος περιλαμβάνει εβδομαδιαίες παραδόσεις, με εισαγωγή στις θεματικές του μαθήματος, παρουσίαση της βιβλιογραφίας, προσδιορισμό των θεμάτων και της μεθόδου των προαιρετικών εργασιών που μπορούν να αναλάβουν οι φοιτητές, διάλογο και επεξεργασία των ερωτημάτων των φοιτητών σχετικά με την κατανόηση του αντικειμένου. Οι παραδόσεις συμπληρώνονται από ατομικές συναντήσεις με τη διδάσκουσα στο γραφείο της σε τακτικές ώρες υποδοχής των φοιτητών.

Διδάσκοντες

Ενότητες

 1. Αρχαίες θεωρίες για τον άνθρωπο και την ψυχή προ του Αριστοτέλη.

 2. Πλάτωνας - Αριστοτέλης.

 3. Επικούρειοι - Στωικοί - Νεοπλατωνικοί.

 4. Βυζάντιο - Μεσαίωνας - Αναγέννηση.

 5. Νεότεροι χρόνοι - 19ος αιώνας. 

 1. Η έννοια και η φιλοσοφική σημασία του ανθρώπου: Άνθρωπος – ζώο και μηχανή.

 2. Αριστοτελική Τελεολογία & Σύγχρονες Θεωρίες.

 3. Η έννοια του εαυτού στην νεότερη φιλοσοφία και το πρόβλημα της προσωπικής ταυτότητας.

 4. Η μαρξική ανθρωπολογία και η κριτική της από τον Κ. Παπαϊωάννου.

 5. Η σύγχρονη επιστημονική αμφισβήτηση της ψυχής και η σημασία της έννοιας του σώματος.

 6. Η φιλοσοφική συμβουλευτική και άλλες θεραπευτικές πρακτικές.

 7. Η τέχνη από την σκοπιά της φιλοσοφικής ανθρωπολογίας.


Στις 20 Μαΐου 2016 και ώρα 12 - 3μμ, πραγματοποιήθηκε ανοιχτή εκδήλωση ενώπιον φοιτητών, καθηγητών και επισκεπτών στην AULA της Φιλοσοφικής Σχολής, επί τη λήξει των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου ΦΣ 121 [Φιλοσοφική Ανθρωπολογία ], ΦΣ 133 [Φιλοσοφία του Νου] του Τομέα Φιλοσοφίας. Συμμετείχαν με παρουσίαση εργασιών - στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα - φοιτήτριες του Φιλοσοφικού Τμήματος Πανεπιστημίου Radboud της Ολλανδίας που επισκέπτονταν τη Φιλοσοφική Σχολή και φοιτήτριες που παρακολούθησαν τα ως άνω μαθήματα, ενώ αναπαραστάθηκε θεατρικά η Δίκη του Σωκράτη, ως ένα διαδραστικό μάθημα Φιλοσοφίας με βάση απόσπασμα από το ομότιτλο έργο του Andrew Irvine που ανέβηκε το 2015 υπό την αιγίδα του Τμήματος ΦΠΨ.

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -