Φιλοσοφία της Φύσης

Άννα Λάζου

Περιγραφή

Κύρια ζητήματα του μαθήματος είναι η έννοια της φύσης ως συστηματική και ως ιστορική έννοια, οι φιλοσοφικές θεωρίες για τη φύση καθώς και για τη σχέση ανθρώπου - φύσης, από την αρχαιότητα, το μεσαίωνα, την αναγέννηση, τη φιλοσοφία της φύσης του διαφωτισμού, του γερμανικού ιδεαλισμού, του ιστορικού υλισμού (μαρξισμού) μέχρι το σύγχρονο φυσικοεπιστημονισμό και την κριτική θεωρία του 20ού αιώνα.

Άλλες κύριες θεματικές του μαθήματος είναι η μαγεία ως προεπιστήμη και οι ιστορικοφιλοσοφικές της προϋποθέσεις, η κοινωνική φιλοσοφία της φύσης στο πλαίσιο της σύγχρονης οικολογίας και της περιβαλλοντικής ηθικής, η φιλοσοφία των φυσικών επιστημών και εφαρμογές της φιλοσοφίας της φύσης στην τέχνη και την αισθητική.

Ιδιαίτερη αναφορά στη διάρκεια του εξαμήνου γίνεται στην αριστοτελική φυσική φιλοσοφία, στην στωική φιλοσοφία της φύσης, στον γερμανικό ιδεαλισμό (Shelling, Hegel), στην μαρξική φιλοσοφία της φύσης, στην κριτική θεωρία (Marcuse) για την κοινωνία, τη φύση και την τεχνολογία.

 

Εικόνα: Kate

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

Ι      Η Φύση στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία

Ι.Ι    Προσωκρατικοί

Ι.ΙΙ   Πλάτωνας – Αριστοτέλης

Ι.ΙΙΙ  Επικούρειοι

Ι.ΙV  Στωικοί

I.V   Νεοπλατωνικοί


ΙΙ     Η φύση στη νεότερη και σύγχρονη Φιλοσοφία

ΙΙ.Ι   Βυζάντιο – Μεσαίωνας

ΙΙ.ΙΙ  Αναγέννηση

ΙΙ.ΙΙΙ Νεότεροι χρόνοι

ΙΙ.ΙV 19ος αιώνας

II.V  Περιβαλλοντική ηθική & Οικολογία

Μαθησιακοί στόχοι

Κύριος στόχος των παραδόσεων και συζητήσεων, καθώς και των εργασιών στο πλαίσιο του μαθήματος Φιλοσοφία της Φύσης είναι η κατανόηση της Έννοιας της φύσης στην ιστορικοφιλοσοφική της εξέλιξη. Δευτερευόντως η διάκριση της φιλοσοφικής από την φυσικοεπιστημονική εξέταση της φύσης.

Προτεινόμενα συγγράμματα
  • Άννα Λάζου – Κώστας Καλαχάνης (επιμ.), (2015). Στοιχεία Φιλοσοφίας της Φύσης Α΄, Αθήνα, Εκδόσεις Αρναούτη.
  • David Snoke, (2003). Natural Philosophy: A Survey of Physics and Western Thought. Access Research Network
Μέθοδοι διδασκαλίας

Η διδακτική μέθοδος περιλαμβάνει εβδομαδιαίες παραδόσεις, με εισαγωγή στις θεματικές του μαθήματος, παρουσίαση της βιβλιογραφίας, προσδιορισμό των θεμάτων και της μεθόδου των προαιρετικών εργασιών που μπορούν να αναλάβουν οι φοιτητές, διάλογο και επεξεργασία των ερωτημάτων των φοιτητών σχετικά με την κατανόηση του αντικειμένου. Οι παραδόσεις συμπληρώνονται από ατομικές συναντήσεις με τη διδάσκουσα στο γραφείο της σε τακτικές ώρες υποδοχής των φοιτητών.

Βιβλιογραφία

Βιβλία- κείμενα (Text/books)

Αριστοτέλους,  (1999). Περί Φύσεως, Δεύτερο Βιβλίο των Φυσικών, Αθήνα: Εκδόσεις ΠΟΛΙΣ (μετάφραση και σχόλια του Β.Κάλφα).

Του ιδίου,  (2008). Φυσικά Α, Β. Μετάφραση, εισαγωγή και σχόλια, Βασίλης Μπετσάκος. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος. 

Του ιδίου, (2008). Φυσικά Γ΄, Δ΄. Πρόλογος: Δημήτριος Λυπουρλής· Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια – Σύνθεση: Βασίλειος Μπετσάκος. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτρος.

Στράτος Θεοδοσίου,  (2008). Η φιλοσοφία της φυσικής - Από τον Καρτέσιο στη θεωρία των πάντων, Αθήνα: Εκδόσεις Δίαυλος.

Robert Laughlin, A Different Universe: Reinventing Physics from the Bottom Down (Basic Books, 2005).

Nancy Cartwright, How the Laws of Physics Lie (Oxford University Press, 1981); Nature's Capacities and Their Measurement (Oxford University Press, 1989); and The Dappled World: A Study of the Boundaries of Science (Cambridge University Press, 1999).


Ηλεκτρονικές πηγές


Ηλεκτρονική τάξη μαθήματος

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές/απόφοιτοι του τμήματος ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ.
Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ.

Προαπαιτούμενα

Απαιτούνται γνώσεις στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, προσωκρατικούς, πλατωνική και Αριστοτελική σκέψη.

Κωδικοί προαπαιτούμενων μαθημάτων:

  • ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΦΣ 102
  • ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΦΣ 127
Διδάσκοντες

Ενότητες

Ι.Ι    Προσωκρατικοί

Ι.ΙΙ   Πλάτωνας – Αριστοτέλης

Ι.ΙΙΙ  Επικούρειοι

Ι.ΙV   Στωικοί

I.V    Νεοπλατωνικοί

ΙΙ.Ι   Βυζάντιο – Μεσαίωνας

ΙΙ.ΙΙ  Αναγέννηση

ΙΙ.ΙΙΙ Νεότεροι χρόνοι

ΙΙ.ΙV  19ος αιώνας

II.V   Περιβαλλοντική ηθική & Οικολογία

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -