Ενότητα 1: Συγκρότηση ταυτοτήτων στις κοινωνίες της πρώιμης νεότερης δύσης, 16ος – 18ος αι.

Στη σύγχρονη συζήτηση, και με βάση την κριτική που άσκησαν οι θεωρίες του μεταμοντερνισμού στις εννοιολογήσεις των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, η έννοια «ταυτότητα» εξακολουθεί να θεωρείται αναντικατάστατη, παρ’όλη τη σημαντική αναθεώρηση που έχει υποστεί (κύρια μέσα από την απόρριψη ουσιοκρατικών προσεγγίσεών της). H έννοια «ταυτότητα» επαναπροσδιορίζεται με βάση τη φουκωϊκή σύνδεση ανάμεσα στα υποκείμενα και στις πρακτικές του κυρίαρχου λόγου (discursive practices). Η ταυτότητα συνδέεται με το ζήτημα της υποκειμενικοποίησης μέσω του κυρίαρχου λόγου, επομένως και με τις πολιτικές του αποκλεισμού που περικλείονται σε κάθε κυρίαρχο λόγο. Οι τελευταίες παραπέμπουν άμεσα στο ζήτημα του προσδιορισμού (identification) των ατόμων και ομάδων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ταυτότητα, προσδιορισμός, κατασκευή, αλληλεγγύη 

Σημειώσεις

Ενότητα 1- Συγκρότηση ταυτοτήτων στις κοινωνίες της πρώιμης νεότερης δύσης, 16ος – 18ος αι.

 

Παρουσιάσεις

Ενότητα 1- Πρόσθετο Υλικό- Ο δυτικός αστικός χώρος Ι (PPT)
Ενότητα 1- Πρόσθετο Υλικό- Ο δυτικός αστικός χώρος ΙΙ (PPT)
Ενότητα 1- Πρόσθετο Υλικό- Ο δυτικός αστικός χώρος Ι (PDF)
Ενότητα 1- Πρόσθετο Υλικό- Ο δυτικός αστικός χώρος ΙΙ (PDF)