Ενότητα 2: Η εξέλιξη της έρευνας και η πρόσφατη στροφή

Η Διδακτική των Μαθηματικών ως επιστημονικός κλάδος. Ορισμοί: έρευνα, Επιστημολογία, Φαινομενολογία–Εθνομεθοδολογία–Συμβολική αλληλεπίδραση. Επιστημολογία και ΔΜ, ο ρόλος της Θεωρίας, εξέλιξη της ΔΜ. Στροφή στην έρευνα και εξέλιξη των θεωρητικών πλαισίων. Η τάξη των μαθηματικών ως πεδίο έρευνας. Κύρια χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας στη ΔΜ, κριτήρια Killpatrick.

Σημειώσεις

Η Διδακτική των Μαθηματικών ως επιστημονικός κλάδος (PDF)
Quality of research in Mathematics Education (PDF)
Στροφή στην έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών (PPT)
Η Διδακτική των Μαθηματικών ως επιστημονικός κλάδος (PPT)
Quality of research in Mathematics Education (PPT)
Στροφή στην έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών (PDF)

 

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Απαιτήσεις για δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό του χώρου (Μέρος Α)

Στόχοι – Θέματα – Ποιότητα. Περιοδικά στο χώρο της Διδακτικής των Μαθηματικών.

Απαιτήσεις για δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό του χώρου (Μέρος Β)

(Συνέχεια). Παρουσίαση εργασίας φοιτητή: "Beyond face value: Assessing research in Mathematics Education", J. Kilpatrick.

Παρουσίαση εργασίας φοιτητή

"How do theories influence the research on teaching and learning limits of functions?", C. Bergsten.

Συζήτηση άρθρου

Άρθρο: "Universal and existential mathematical statements - Secondary school teachers' responses", R.Barkai, T.Dreyfus, D.Tirosh and P.Tsamir.

Κριτήρια έρευνας

Ο ρόλος των επιστημολογικών επιλογών των ερευνητών.

Ποιότητα έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών

Επιστημολογικές διαφορές και δυναμική διάσταση της ποιότητας της έρευνας στη ΔΜ. Θέματα ποιότητας της έρευνας. Ο ρόλος των θεωριών στην έρευνα και την πρακτική. Παράδειγμα της μεθοδολογικού μέρους ενός άρθρου: ανάλυση δεδομένων.

Παρουσίαση εργασίας φοιτητή

"Discourses of power in Mathematics education research: concepts and possibilities for action", P.Valero.

Παρουσίαση εργασίας φοιτητή

"Introducing the concept of convergence of a sequence in secondary school", M.Przenioslo.