Ενότητα 2: Ο Ήλιος ως αστέρας

Περιγραφή του αστέρα ήλιου και της ηλιακής δραστηριότητας.

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Ήλιος, φωτόσφαιρα, χρωμόσφαιρα, στέμμα, ηλιακή δραστηριότητα, κηλίδες, εκλάμψεις, στεμματικές εκτινάξεις μάζας.

Παρουσιάσεις

Ενότητα 2: Ο Ήλιος ως αστέρας (PDF)
Ενότητα 2: Ο Ήλιος ως αστέρας (PPT)


Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Διάλεξη 5, Μέρος Α' (2 από 2)

Ήλιος, Φωτόσφαιρα

Διάλεξη 5, Μέρος Β'

Ήλιος, Φωτόσφαιρα, Χρωμόσφαιρα, Στέμμα, Έκλειψη Ηλίου

Διάλεξη 6, Μέρος Α'

Ηλιακή δραστηριότητα, κηλίδες

Διάλεξη 6, Μέρος Β'

Κηλίδες, εκλάμψεις, στεμματικές εκτινάξεις μάζας