Γενική Αστρονομία ΙΙ

Εμμανουήλ Δανέζης, Παναγιώτα Πρέκα

Περιγραφή


H Γενική Αστρονομία ΙΙ είναι η συνέχεια και εμβάθυνση του μαθήματος Γενική Αστρονομία Ι και περιλαμβάνει μια λεπτομερή περιγραφή της γέννησης και εξέλιξης των αστέρων, μια περιγραφή του αστέρα ήλιου και αναφορά σε αστρικά σμήνη και γαλαξίες και ανάλυση κοσμολογικών θεμάτων.

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: αστροφυσική, αστέρες, συστήματα αστεριών (αστρικά και γαλαξιακά σμήνη), γαλαξίες, κοσμολογία

Κωδικός: MATH116
Κατηγορία: Μαθηματικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Πρωτοαστέρες και αστέρες, εξέλιξη των αστέρων, διάγραμμα H-R, θάνατος αστέρων, καινοφανείς και υπερκαινοφανείς αστέρες, αστέρες νετρονίων, μαύρες τρύπες.

Λέξεις κλειδιά: Διάγραμμα H-R, πρώτο-αστέρας, κύρια ακολουθία αστέρων, γίγαντες αστέρες, νάνοι αστέρες, πάλσαρς-αστέρες νετρονίων, καινοφανείς, υπερκαινοφανείς, μαύρη τρύπα.

Περιγραφή του αστέρα ήλιου και της ηλιακής δραστηριότητας.

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Ήλιος, φωτόσφαιρα, χρωμόσφαιρα, στέμμα, ηλιακή δραστηριότητα, κηλίδες, εκλάμψεις, στεμματικές εκτινάξεις μάζας.

Αστρικά σμήνη, γαλαξίας και γαλαξίες, σμήνη γαλαξιών, νεφελώματα.

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Ανοικτά και σφαιρωτά σμήνη αστέρων, γαλαξίας, γαλαξίες, κβάζαρς, ενεργοί γαλαξίες, τοπική ομάδα γαλαξιών, σμήνη γαλαξιών, σκοτεινά φωτεινά πλανητικά νεφελώματα

Εισαγωγικές γνώσεις, κοσμολογικά φαινόμενα, σχετικιστική κοσμολογία, η γέννηση, η εξέλιξη και οι εποχές του σύμπαντος, το μέλλον του σύμπαντος, σχέσεις μεταξύ πυκνότητας της ύλης και καμπυλότητας του χώρου, σχέσεις μεταξύ καμπυλότητας του χώρου και ταχύτητας, σκοτεινή ύλη, σκοτεινή ενέργεια, ηλικία του σύμπαντος, κοσμολογικές θεωρίες, φαινόμενα Hubble και Ryle, κοσμολογικός ορίζοντας.

Λέξεις κλειδιά: Κοσμολογία, σχετικιστική κοσμολογία, μεγάλη έκρηξη, εποχές και μέλλον του σύμπαντος, σκοτεινή ύλη, σκοτεινή ενέργεια, ηλικία του σύμπαντος, κοσμολογικές θεωρίες, φαινόμενα Hubble και Ryle, κοσμολογικός ορίζοντας.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  5496
Αρ. Προβολών :  17940

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -