Ενότητα 4: Ερευνητικά εργαλεία

Κύρια χαρακτηριστικά: Μελέτη περίπτωσης, Έρευνα δράση, Εθνογραφική έρευνα. Ερωτηματολόγιο και πως χρησιμοποιείται. Παρατήρηση, συνεντεύξεις: δεξιότητες που απαιτούνται και κριτήρια επιλογής ερωτήσεων.

Σημειώσεις

Ερευνητικά εργαλεία (PDF)
Ερευνητικά εργαλεία (PPT)

 

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Παρουσίαση εργασίας φοιτητή

"Action Research and Mathematics Teacher Education", K.Krainer.

Θεωρητικές προσεγγίσεις και ερωτήματα στο πεδίο (Μέρος Β)

Τα 3 θεωρητικά πλαίσια (ανακεφαλαίωση). Παραδείγματα.

Θεωρητικές προσεγγίσεις και ερωτήματα στο πεδίο (Μέρος Α)

Τα 3 θεωρητικά πλαίσια (ανακεφαλαίωση). Παραδείγματα.

Ερευνητικά εργαλεία

Σχεδιασμός ερωτηματολογίου, περιεχόμενο παρατήρησης, μέθοδος καταγραφής, παρατηρητής, συνέντευξη, δεξιότητες, ερωτήσεις συνεντεύξεων. Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών.

Μελέτη διδασκαλίας των μαθηματικών μέσα από τη συνεργασία ερευνητή – εκπαιδευτικού

(Συνέχεια). Συζήτηση