Ενότητα 1: Ζωή και θάνατος των αστέρων

Πρωτοαστέρες και αστέρες, εξέλιξη των αστέρων, διάγραμμα H-R, θάνατος αστέρων, καινοφανείς και υπερκαινοφανείς αστέρες, αστέρες νετρονίων, μαύρες τρύπες.

Λέξεις κλειδιά: Διάγραμμα H-R, πρώτο-αστέρας, κύρια ακολουθία αστέρων, γίγαντες αστέρες, νάνοι αστέρες, πάλσαρς-αστέρες νετρονίων, καινοφανείς, υπερκαινοφανείς, μαύρη τρύπα.

Παρουσιάσεις

Ενότητα 1: Ζωή και θάνατος των αστέρων (PDF)
Ενότητα 1: Ζωή και θάνατος των αστέρων (PPT)


Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Διάλεξη 1, Μέρος Α'

Ακτινοβολία, Φωτεινότητα, Λαμπρότητα

Διάλεξη 1, Μέρος Β'

Λαμπρότητα, Μονάδες αποστάσεων

Διάλεξη 2, Μέρος Α'

Εσωτερικό αστέρα, Πρωτοαστέρας

Διάλεξη 2, Μέρος Β'

Ήλιος

Διάλεξη 3, Μέρος Α'

Εξέλιξη των αστέρων, Φασματική ταξινόμηση, Διάγραμμα H-R, Πρωταστέρες

Διάλεξη 4, Μέρος Α'

Διάγραμμα H-R, Eξέλιξη των αστέρων

Διάλεξη 4, Μέρος Β'

Εξέλιξη των αστέρων, nova, supernova

Διάλεξη 5, Μέρος Α' (1 από 2)

Μαύρες τρύπες