05 Διδακτική Προγραμματισμού (ΙΙ)

Στην 5η ενότητα παρουσιάζονται περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού (όπως το SCRATCH) που χρησιμοποιούνται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και δίνονται παραδείγματα αξιοποίησής τους μέσα από συγκεκριμένα εκπαιδευτικά σενάρια.