Όνομα Άσκησης Έναρξη / Λήξη Περιορισμοί
Θεματική Ενότητα 01 - Διδακτική

27-09-2015 14:54

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

Θεματική Ενότητα 02 - Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος

27-09-2015 14:59

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

Θεματική Ενότητα 03 - Επισκόπηση των μαθημάτων Πληροφορικής στην Ελλάδα

19-11-2015 22:56

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

Θεματική Ενότητα 05 - Διδακτική Προγραμματισμού (ΙΙ)

09-02-2016 20:30

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

Θεματική Ενότητα 06 - Αξιοποίηση του Web και των εργαλείων του στη διδασκαλία της Πληροφορικής

09-02-2016 20:31

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

Θεματική Ενότητα 07 - Εννοιολογική και Νοητική Χαρτογράφηση στη Διδακτική της Πληροφορικής

09-02-2016 20:33

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

Θεματική Ενότητα 08 - Ψηφιακό Υλικό για μαθήματα Πληροφορικής

09-02-2016 20:35

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

Θεματική Ενότητα 09 - Αξιολόγηση: Μορφές & Εργαλεία Αξιολόγησης

09-02-2016 20:36

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

Θεματική Ενότητα 04 - Διδακτική Προγραμματισμού (Ι)

09-02-2016 20:41

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -