Διδακτική της Πληροφορικής

Μαρία Γρηγοριάδου, Αγορίτσα Γόγουλου

Περιγραφή

Είναι ανεξάρτητο κατευθύνσεων και ειδικεύσεων και δίνεται στο 8ο εξάμηνο.

Περιλαμβάνει θέματα που αφορούν: Θεωρίες για τη Μάθηση-Γνώση, Διδακτικές Μέθοδοι, Σχεδίαση και Οργάνωση Μαθήματος, Αξιολόγηση, Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Ψηφιακό Υλικό, και Θέματα Διδακτικής της Πληροφορικής.

Κωδικός: DI20
Κατηγορία: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Στην 1η ενότητα παρουσιάζονται (i) βασικές έννοιες της Διδακτικής όπως Διδακτικός Μετασχηματισμός, Αναπαραστάσεις Μαθητών, Προγράμματα Σπουδών, (ii) τα χαρακτηριστικά των βασικών θεωριών μάθησης (Συμπεριφορισμός, Εποικοδομητισμός και Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες), και (iii) τα χαρακτηριστικά βασικών στρατηγικών διδασκαλίας όπως Στρατηγική της Κατευθυνόμενης Διερεύνησης, Στρατηγική Επίλυσης Προβλημάτων και Στρατηγική Ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.

Στη 2η ενότητα αναλύονται θέματα που άπτονται της οργάνωσης και της σχεδίασης ενός μαθήματος όπως Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Εκπαιδευτικός Σκοπός και Διδακτικοί Στόχοι, Διδακτικές Τεχνικές, Χρονοπρογραμματσιμός, κ.α.

Στην 3η ενότητα γίνεται σύντομη επισκόπηση των μαθημάτων Πληροφορικής στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα δίνοντας έμφαση στις πρόσφατες αλλαγές και στα πρόσφατα Προγράμματα Σπουδών στην υποχρεωτική εκπαίδευση και στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, συζητείται το μοντέλο της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου, αναλύονται οι άξονες σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού σεναρίου και παρουσιάζεται το πλαίσιο των σχεδίων έρευνας/ ερευνητικών εργασιών.

Στην 5η ενότητα παρουσιάζονται περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού (όπως το SCRATCH) που χρησιμοποιούνται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και δίνονται παραδείγματα αξιοποίησής τους μέσα από συγκεκριμένα εκπαιδευτικά σενάρια.

Στην 6η ενότητα γίνεται παρουσίαση διαφόρων Web 2.0 εργαλείων και τρόπων αξιοποίησής τους στη διδασκαλία εννοιών της Πληροφορικής ή στην εκπόνηση σχεδίων έρευνας. Επίσης, παρουσιάζεται η εκπαιδευτική προσέγγιση των ιστοεξερευνήσεων στην οποία αξιοποιούνται πηγές του παγκόσμιου ιστού στο πλαίσιο κατευθυνόμενων ομαδικών δραστηριοτήτων.

Στην 7η ενότητα αναλύεται το εκπαιδευτικό εργαλείο του εννοιολογικού και νοητικού χάρτη και συζητούνται τρόποι-παραδείγματα αξιοποίησής τους στη διδασκαλία εννοιών της Πληροφορικής. Επιπλέον, παρουσιάζονται γνωστά εργαλεία χαρτογράφησης όπως το CMapTools.

Στην 8η ενότητα εξηγείται η έννοια του μαθησιακού αντικειμένου, και δίνονται παραδείγματα ελληνικών και ξένων αποθετηρίων μαθησιακών αντικειμένων που μπορούν να αξιοποιηθούν σε μαθήματα Πληροφορικής. Επίσης, δίνονται παραδείγματα αποθετηρίων ελεύθερου λογισμικού που μπορεί να υποστηρίξει την εκπόνηση δραστηριοτήτων σε μαθήματα Πληροφορικής.

Στην 9η ενότητα, εξηγείται η έννοια της αξιολόγησης, σχολιάζονται μορφές αξιολόγησης όπως η προκαταρκτική, η διαμορφωτική, η τελική και η ομότιμη αξιολόγηση και δίνονται παραδείγματα εργαλείων που μπορούν να υποστηρίξουν την αξιολόγηση κυρίως του μαθητή.

Στην 4η ενότητα δίνεται έμφαση στη Διδακτική του Προγραμματισμού. Γίνεται επισκόπηση των μαθησιακών δυσκολιών σε εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού και παρουσιάζονται εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών και στη βελτίωση του μαθησιακού αποτελέσματος.

Παρουσιάσεις

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1894
Αρ. Προβολών :  11571

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -