02 Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος

Στη 2η ενότητα αναλύονται θέματα που άπτονται της οργάνωσης και της σχεδίασης ενός μαθήματος όπως Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Εκπαιδευτικός Σκοπός και Διδακτικοί Στόχοι, Διδακτικές Τεχνικές, Χρονοπρογραμματσιμός, κ.α.

Παρουσιάσεις

Θεματική Ενότητα 02 - Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος (PDF)
Θεματική Ενότητα 02 - Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος


Ασκήσεις

Θεματική Ενότητα 02 - Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος


Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Διδακτική της Πληροφορικής - Ενότητα 2

Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος - Διδακτικός Σχεδιασμός / Προγραμματισμός Διδασκαλίας

Διδακτική της Πληροφορικής - Ενότητα 2

Σχεδιασμός Περιεχομένου και Μεθοδολογία - Τεχνικές Διδασκαλίας - Εκπαιδευτική Αξιολόγηση