Ενότητα 3: Ο «γυναικείος χώρος» στη δυτική πρώιμη νεωτερικότητα.

  

Η έντονη γυναικεία παρουσία στην καθημερινότητα των Δυτικών της Πρώιμης Νεότερης Περιόδου περνά και στον κυρίαρχο (ανδροκρατικό) λόγο της κάθε εποχής, στην αναπαράσταση της πραγματικότητας μέσω των μύθων, της θρησκευτικής κατήχησης, της φιλοσοφίας και των επιστημών. Είναι εξάλλου έκδηλη η τάση της ενσωμάτωσης της γυναικείας παρουσίας σε ένα ευρύτερο κοσμολογικό σύστημα αρμονίας και τάξης (δηλαδή θεσμοθετημένης ιεραρχίας). Αναπόφευκτα, ο ιστορικός της Πρώιμης Νεότερης Περιόδου που επιχειρεί μια σκιαγράφηση της «ιστορίας των γυναικών» έρχεται αντιμέτωπος με το επινοημένο αυτό γυναικείο πρόσωπο, το οποίο πρέπει να αποκρυπτογραφήσει για να είναι σε θέση να ανιχνεύσει τη δυναμική στις σχέσεις των δύο φύλων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες, ηθική, Μεταρρύθμιση, γυναικείες φωνές, προτεσταντική προπαγάνδα, σχέσεις των δύο φύλων

 

Σημειώσεις

Ενότητα 3- Ο «γυναικείος χώρος» στη δυτική πρώιμη νεωτερικότητα


Παρουσιάσεις

Ενότητα 3- Ο «γυναικείος χώρος» στη δυτική πρώιμη νεωτερικότητα (PPT)
Ενότητα 3- Ο «γυναικείος χώρος» στη δυτική πρώιμη νεωτερικότητα (PDF)