Ενότητα 7: Συγγραφή εργασίας

Έλεγχος του περιεχομένου της έρευνας, τύποι άρθρων, δομή μίας εργασίας. Τίτλος, περίληψη και τι περιλαμβάνει, εισαγωγή, μέθοδος, αποτελέσματα, συζήτηση. Ερωτήσεις για την ποιότητα της παρουσίασης.

Σημειώσεις

Συγγραφή μιας εργασίας (PDF)
Συγγραφή μιας εργασίας (PPT)

 

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Συγγραφή μίας εργασίας

Έλεγχος του περιεχομένου της έρευνας, μέρη μίας εργασίας.