Ενότητα 6: Μελέτη της σχολικής τάξης

Διδακτικές πτυχές της σχολικής τάξης, το ζήτημα της «εκχώρησης» στη διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών, οι παρεμβάσεις των δασκάλων στην εργασία των μαθητών και οι συνέπειές τους στην κατασκευή του μαθηματικού νοήματος. Παραδείγματα ερευνών στη σχολική τάξη και θεωρητικές οπτικές. Η Διδακτική Τριάδα.

Σημειώσεις

Διδακτικές πτυχές της σχολικής τάξης (PDF)
Μελέτη της τάξης των Μαθηματικών (PPT)
Διδακτικές πτυχές της σχολικής τάξης (PPT)
Μελέτη της τάξης των Μαθηματικών (PDF)

 

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Αφηγηματικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Μέρος Α)

Τι είναι, Πως τις χρησιμοποιούμε.

Αφηγηματικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Μέρος Β)

Πως αναπτύχθηκε, τύποι σχεδιασμού - ερωτήσεις. Κρίσημα χαρακτηριστικά σχεδιασμού: ατομικές εμπειρίες, συλλογή προσωπικών ιστοριών.

Παρουσίαση εργασιών φοιτητών

"Ανάλυση και κωδικοποίηση δεδομένων ποιοτικής έρευνας - Open coding", "Axial coding".

Αφηγηματικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Μέρος Γ)

Κρίσημο χαρακτηριστικό σχεδιασμού: πλαίσιο, συνεργασία.

Παρουσίαση

"The development of statistics teaching - Insights of a study group of secondary mathematics teachers"

Παρουσίαση

(Συνέχεια) "The development of statistics teaching - Insights of a study group of secondary mathematics teachers"

Παρουσίαση εργασίας φοιτητή

"Δυσκολίες και γνωστικά εμπόδια των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου στην αντιμετώπιση ανισώσεων α βαθμού".