Ενότητα 5: Μελέτη αντιλήψεων και πεποιθήσεων

Σχέση «πεποίθηση»–«αντίληψη»–«γνώση», σχέση στάσης–επίδοσης. Επιστημολογικές πεποιθήσεις των μαθητών για τα μαθηματικά, πως συνδέονται με τις παιδαγωγικές τους αντιλήψεις. Ορισμοί: Ριζοσπαστικός Εποικοδομισμός, Ριζοσπαστική Επιστημολογία, Θεωρία των σχημάτων, Κοινωνικό-πολιτισμική οπτική (Vygotsky), Έννοια, Αντιλήψεις–Κατηγορίες–Πλαίσια. Η μέθοδος του πειράματος σχεδιασμού (Design Experiment).

Σημειώσεις

Έρευνα πάνω στις πεποιθήσεις (PDF)
Αναζήτηση των αντιλήψεων των μαθητών στα μαθηματικά (PDF)
Έρευνα πάνω στις πεποιθήσεις (PPT)
Αναζήτηση των αντιλήψεων των μαθητών στα μαθηματικά (PPT)

 

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Αναζήτηση των αντιλήψεων των μαθητών στα μαθηματικά (Μέρος Α)

Ριζοσπαστικός Εποικοδομισμός, Ριζοσπαστική Επιστημολογία, Θεωρία των σχημάτων. Συνεισφορά του Ριζοσπαστικού Εποικοδομισμού.

Αναζήτηση των αντιλήψεων των μαθητών στα μαθηματικά (Μέρος Β)

Περιορισμοί της θεώρησης του εποικοδομισμού. Κοινωνικό-πολιτισμική οπτική (η θεωρία του Vygotsky), συνεισφορά και περιορισμοί της θεωρίας του Vygotsky. Έννοια, Αντιλήψεις – Κατηγορίες – Πλαίσια. Η μέθοδος του πειράματος σχεδιασμού (Design Experiment).

Αναζήτηση των αντιλήψεων των μαθητών στα μαθηματικά (Μέρος Γ)

Η εφαρμογή του πειράματος, ανάλυση των δεδομένων (retrospective). Η σχεσιακή όψη. Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών.

Αναζήτηση των αντιλήψεων των μαθητών στα μαθηματικά (Μέρος Δ)

Ανάλυση περιεχομένου, βασικές ιδέες της ανάλυσης περιεχομένου.

Παρουσίαση εργασίας φοιτητή

"Analysis through microscopic examination of data, Basics of Qualitative Research Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory", J.Corbin, A.Strauss.

Παρουσίαση εργασίας φοιτητή

Ερευνητικό ερώτημα και ανάλυση σε άξονες, "Graphic Linear equations" (timss video study).

Παρουσίαση εργασιών φοιτητών

"Finding the value of an angle" (timss video study).

Παραδείγματα Κριτικών

Περιπτώσεις