Ενότητα 4: Κοσμολογία

Εισαγωγικές γνώσεις, κοσμολογικά φαινόμενα, σχετικιστική κοσμολογία, η γέννηση, η εξέλιξη και οι εποχές του σύμπαντος, το μέλλον του σύμπαντος, σχέσεις μεταξύ πυκνότητας της ύλης και καμπυλότητας του χώρου, σχέσεις μεταξύ καμπυλότητας του χώρου και ταχύτητας, σκοτεινή ύλη, σκοτεινή ενέργεια, ηλικία του σύμπαντος, κοσμολογικές θεωρίες, φαινόμενα Hubble και Ryle, κοσμολογικός ορίζοντας.

Λέξεις κλειδιά: Κοσμολογία, σχετικιστική κοσμολογία, μεγάλη έκρηξη, εποχές και μέλλον του σύμπαντος, σκοτεινή ύλη, σκοτεινή ενέργεια, ηλικία του σύμπαντος, κοσμολογικές θεωρίες, φαινόμενα Hubble και Ryle, κοσμολογικός ορίζοντας.

Παρουσιάσεις


Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Διάλεξη 11, Μέρος Α'

Εισαγωγή στην Αστροφυσική Κοσμολογία

Διάλεξη 11, Μέρος Β'

Η έννοια των διαστάσεων, Καμπυλότητα

Διάλεξη 12, Μέρος Α'

Καμπυλότητα, Χωροχρονικό συνεχές, Σχέση καμπυλότητας πυκνότητας, Φαινόμενα Hubble και Ryle

Διάλεξη 12, Μέρος Β'

Σχέση καμπυλότητας πυκνότητας, χρόνος, κοσμολογικός ορίζοντας

Διάλεξη 13, Μέρος Α'

Κοσμολογικός ορίζοντας, Παρελθοντική εικόνα του σύμπαντος

Διάλεξη 14, Μέρος Α'

Κώνος φωτός

Διάλεξη 14, Μέρος Β'

Παρατηρησιακή κοσμολογία, κοσμολογική αρχή, το παράδοξο του Οlbers

Διάλεξη 15, Μέρος Α'

Εξισώσεις πεδίου, κοσμολογικά μοντέλα

Διάλεξη 15, Μέρος Β'

Βαρυτική μετατόπιση, κοσμολογικός ορίζοντας

Διάλεξη 16, Μέρος Α'

Κοσμολογική σταθερά, κοσμολογικός ορίζοντας, ηλικία του Σύμπαντος

Διάλεξη 16, Μέρος Β'

Χαρτογράφηση του Σύμπαντος, Διαστολή του Σύμπαντος

Διάλεξη 17, Μέρος Α'

Οι εποχές του Σύμπαντος

Διάλεξη 17, Μέρος Β'

Οι εποχές του Σύμπαντος (συνέχεια)

Διάλεξη 18, Μέρος Α'

Βίντεο: Το σύμπαν που αγάπησα, επεισόδιο 10, "Κβαντική Κοσμολογία"

Διάλεξη 18, Μέρος Β'

Βίντεο: Το σύμπαν που αγάπησα, επεισόδιο 12, "Ένα Σύμπαν Φυσαλίδων"


Σύνδεσμοι