01 Διδακτική

Στην 1η ενότητα παρουσιάζονται (i) βασικές έννοιες της Διδακτικής όπως Διδακτικός Μετασχηματισμός, Αναπαραστάσεις Μαθητών, Προγράμματα Σπουδών, (ii) τα χαρακτηριστικά των βασικών θεωριών μάθησης (Συμπεριφορισμός, Εποικοδομητισμός και Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες), και (iii) τα χαρακτηριστικά βασικών στρατηγικών διδασκαλίας όπως Στρατηγική της Κατευθυνόμενης Διερεύνησης, Στρατηγική Επίλυσης Προβλημάτων και Στρατηγική Ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.

Παρουσιάσεις

Θεματική Ενότητα 01 - Διδακτική (PDF)
Θεματική Ενότητα 01 - Διδακτική


Ασκήσεις

Θεματική Ενότητα 01 - Διδακτική


Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Διδακτική της Πληροφορικής - Ενότητα 1

Θεωρίες Μάθησης - Στρατηγικές Διδασκαλίας

Διδακτική της Πληροφορικής - Ενότητα 1

Διδακτική - Βασικές Έννοιες