ΒΙΟΫΜΕΝΙΑ

Στη θεματική ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές σχηματισμού των βιοϋμενίων και της Οδοντικής Μικροβιακής Πλάκας (ΟΜΠ) στο στοματικό περιβάλλον. Περιγράφεται ο τρόπος προσκόλλησης των μικροοργανισμών στις διάφορες επιφάνειες της στοματικής κοιλότητας.

Σημειώσεις

Βιοϋμένια (PDF)


Παρουσιάσεις

Βιοϋμένια (Biofilms) (PDF)


Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Βιοϋμένια

Τι είναι τα βιοϋμένια. Ο σχηματισμός, ο ρόλος τους και η σχέση τους με τα βακτήρια του στόματος.