Παθολογία Σκληρών Οδοντικών Ιστών

Χρήστος Ραχιώτης, Γεώργιος Σίσκος

Περιγραφή

Το μάθημα της Παθολογίας των Σκληρών Οδοντικών Ιστών, χωρίζεται σε δύο μεγάλες ενότητες.

Η πρώτη ενότητα αφορά στην τερηδόνα, τη συχνότερη παθολογική κατάσταση των οδοντικών ιστών καθώς και στην αποτριβή-διάβρωση-απόσπαση που υφίστανται οι οδοντικοί ιστοί.
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών στην αιτιολογία, στην εξέλιξη, στην ιστοπαθολογία και στην κλινική εικόνα των παθήσεων των σκληρών οδοντικών ουσιών και συγκεκριμένα της οδοντικής τερηδόνας, της διάβρωσης, της αποτριβής και της απόσπασης.

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει όλες τις άλλες βλάβες και πιο συγκεκριμένα, τις οδοντικές ανωμαλίες σχήματος, μεγέθους, αριθμού, δομής και ανατολής των δοντιών, τις οδοντικές δυσχρωμίες και τις διάφορες μορφές απορρόφησης των οδοντικών ιστών.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Μαθησιακοί στόχοι

Ο φοιτητής στο τέλος του 3ου εξαμήνου θα πρέπει να γνωρίζει:

 1. Τη σύγχρονη άποψη για την αιτιολογία της οδοντικής τερηδόνας.
 2. Τη σημασία των βιοϋμενίων, το ρόλο των μικροβίων, το ρόλο του ξενιστή και της διατροφής στην ανάπτυξη της τερηδόνας στους ιστούς.
 3. Το μηχανισμό της απο- και επαναμεταλλικοποίησης των σκληρών οδοντικών ιστών.
 4. Την ιστοπαθολογία της τερηδόνας της αδαμαντίνης και της οδοντίνης.
 5. Την κλινική εικόνα των διαφόρων μορφών τερηδόνας.
 6. Την αιτιολογία και το μηχανισμό δημιουργίας της διάβρωσης, αποτριβής και απόσπασης.
 7. Την ταξινόμηση των οδοντικών ανωμαλιών.
 8. Την αιτιολογία, την κλινική και ακτινογραφική εικόνα, τη διαφοροδιάγνωση και την κλινική σημασία των ανωμαλιών αριθμού, μεγέθους, σχήματος, δομής και ανατολής των δοντιών.
 9. Την ταξινόμηση των οδοντικών δυσχρωμιών.
 10. Την αιτιολογία, την κλινική εικόνα, τη διαφοροδιάγνωση και την κλινική σημασία των οδοντικών δυσχρωμιών, που οφείλονται σε δομικές και ποσοτικές μεταβολές των σκληρών οδοντικών ιστών καθώς και σε ενσωμάτωση χρωστικών.
 11. Την έννοια της απορρόφησης των οδοντικών ιστών και τους μηχανισμούς προστασίας.
 12. Την ταξινόμηση της απορρόφησης των οδοντικών ιστών.
 13. Τους αιτιολογικούς παράγοντες και τον παθογενετικό μηχανισμό του φαινόμενου της απορρόφησης των οδοντικών ιστών.
 14. Την αιτιολογία, την ακτινογραφική εικόνα και την κλινική σημασία της επιφανειακής απορρόφησης των οδοντικών ιστών.
 15. Την αιτιολογία, την κλινική και ακτινογραφική εικόνα, τη διαφοροδιάγνωση, την ιστολογική εικόνα και την κλινική σημασία της εσωτερικής και εξωτερικής φλεγμονώδους απορρόφησης των οδοντικών ιστών.
 16. Την αιτιολογία, την κλινική και ακτινογραφική εικόνα, τη διαφοροδιάγνωση, την ιστολογική εικόνα και την κλινική σημασία της αντικαταστατικής απορρόφησης των οδοντικών ιστών.
Περιεχόμενο μαθήματος

Οδοντική τερηδόνα. Διάβρωση-αποτριβή-απόσπαση των σκληρών οδοντικών ιστών. Οδοντικές ανωμαλίες. Οδοντικές δυσχρωμίες. Απορρόφηση οδοντικών ιστών.

Μέθοδοι διδασκαλίας
 • Διαλέξεις.
 • Ατομικές εφαρμογές – ασκήσεις.
Μέθοδοι αξιολόγησης
 • Παρακολούθηση των διαλέξεων (υποχρεωτική).
 • Επιτυχής αξιολόγηση των ατομικών εφαρμογών (5 σε σύνολο).
 • Επιτυχής αξιολόγηση σε μικρές ενδιάμεσες γραπτές αξιολογήσεις (3 σε σύνολο).
Διδάσκοντες

Ραχιώτης Χρήστος
Επίκουρος Καθηγητής
Οδοντιατρική Σχολή

Αναλυτικό Βιογραφικό

Ενότητες

Εισαγωγή στο μάθημα - ορισμοί.

Στη θεματική ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές σχηματισμού των βιοϋμενίων και της Οδοντικής Μικροβιακής Πλάκας (ΟΜΠ) στο στοματικό περιβάλλον. Περιγράφεται ο τρόπος προσκόλλησης των μικροοργανισμών στις διάφορες επιφάνειες της στοματικής κοιλότητας.

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο ρόλος των μικροβίων στην αιτιοπαθογένεια της τερηδόνας. Αναλύονται και περιγράφονται ποιοι μικροοργανισμοί έχουν ενοχοποιηθεί για την έναρξη και την εξέλιξη της τερηδόνας και με ποιο μηχανισμό συμμετέχουν στην τερηδονική διεργασία.

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο ρόλος του ξενιστή και των υδατανθρακών στην αιτιοπαθογένεια της τερηδόνας. Αναλύεται με ποιο μηχανισμό το σάλιο δρα προστατευτικά στη τερηδονική διεργασία. Περιγράφεται πως η ποσότητα, η συχνότητα αλλά και η μορφή της λήψης των υδατανθράκων εμπλέκονται στην τερηδονική διεργασία.

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι χημικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ δοντιών και στοματικού περιβάλλοντος κατά την τερηδονική διαδικασία. Αναλύονται οι όροι απομεταλλικοποίηση-επαναμεταλλικοποίηση και παρατίθενται οι φυσικοχημικές αντιδράσεις που οδηγούν στη έναρξη σχηματισμού των βλαβών καθώς και οι αντίστοιχες που λαμβάνουν χώρα κατά την επούλωση και επιδιόρθωση των βλαβών.

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται, σε ιστολογικό επίπεδο, οι μεταβολές των σκληρών οδοντικών ιστών κατά τη διάρκεια έναρξης και εξέλιξης των τερηδονικών βλαβών. Αναλύονται οι ιστοπαθολογικές ζώνες της τερηδόνας σε αδαμαντίνη και οδοντίνη. Περιγράφονται πως οι τερηδονικές αυτές βλάβες  εμφανίζονται κλινικά στο στόμα και με ποιά μορφή. Τέλος, αναλύεται η συσχέτιση της κλινικής εικόνας των βλαβών με τις ιστοπαθολογικές μεταβολές.

 • Έννοια της απορρόφησης - Αιτιολογία - Παθογενετικός μηχανισμός

 • Ταξινόμηση της απορρόφησης - Εξωτερική απορρόφηση - Φλεγμονώδης εσωτερική απορρόφηση - Αντικαταστατική απορρόφηση

 • Διαφοροδιάγνωση εσωτερικής/ εξωτερικής απορρόφησης

 • Οδοντικές ανωμαλίες: Εισαγωγή - Ανωμαλίες αριθμού, μεγέθους και σχήματος

 • Ανωμαλίες δομής: Υποπλασία, υπενασβεστίωση, ατελής οδοντινογένεση
 • Υπενασβεστίωση. Δυσχρωμίες: αιτιολογία, ταξινόμηση

 • Δυσχρωμίες εξαιτίας δομικών - ποσοτικών μεταβολών και εξαιτίας ενσωμάτωσης χρωστικών. Ανακεφαλαίωση

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -