Ενότητα 9: Ο δρόμος προς το άσυλο: «Τρέλα» και δυτικές κοινωνίες, 1500-1800.

Η παραδοσιακή ιστορική θεώρηση των αλλαγών στην αντιμετώπιση της τρέλας ως ασθένειας και των τρελών ως «ειδικών ασθενών» εμφορούνταν από την κλασική γραμμική αντίληψη, προτάσσοντας ως ερμηνεία τη σύζευξη, από τον 18ο αιώνα και μετά, «δημιουργικών» δυνάμεων όπως ο ανθρωπισμός, η επιστημονική επανάσταση και η ανάληψη της ευθύνης περίθαλψης των
ψυχικά ασθενών από τον νέο κρατικό μηχανισμό. Η ερμηνεία αυτή υπογράμμιζε το φιλανθρωπικό στοιχείο αυτών των μεταρρυθμίσεων, παρουσιάζοντας τελικά τις ανακατατάξεις στην αντιμετώπιση της τρέλας ως ασθένειας ως ακόμη μια ένδειξη της «προόδου της ανθρωπότητας».

 

Λέξεις Κλειδιά: Τρέλα, άσυλο, δυτική κοινωνία, προσεγγίσεις, χριστιανισμός, θεραπεία, ιατρική αντιμετώπιση

 

Σημειώσεις

Ενότητα 9- Ο δρόμος προς το άσυλο «Τρέλα» και δυτικές κοινωνίες, 1500-1800


Παρουσιάσεις

Ενότητα 9- Ο δρόμος προς το άσυλο «Τρέλα» και δυτικές κοινωνίες, 1500-1800 (PPT)
Ενότητα 9- Ο δρόμος προς το άσυλο «Τρέλα» και δυτικές κοινωνίες, 1500-1800 (PDF)