Ενότητα 6: Το τελετουργικό σύμπαν στη δυτική πρώιμη νεωτερικότητα.

 

Η Πρώιμη Νεότερη Περίοδος γνώρισε όμως και μια τομή στη θεώρηση της τελετουργίας. Η έννοια της τελετουργίας ως διακριτής μορφής δραστηριότητας εμφανίσθηκε και εδραιώθηκε στη διάρκεια της κρίσης της Μεταρρύθμισης. Η εμφάνιση της λέξης «τελετουργία» σηματοδότησε μια διανοητική μεταβολή στην κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στην ανθρώπινη συμπεριφορά και στο δυνάμει νόημά της. Η μεταβολή αυτή προανήγγειλε σε μεγάλο βαθμό τη μεταγενέστερη συζήτηση σχετικά με το χαρακτήρα και τη λειτουργία της τελετουργίας. Η διαμάχη στην περίοδο της Μεταρρύθμισης επικεντρώθηκε στο φαινομενικά απλοϊκό ερώτημα του ποιά είναι η λειτουργία της τελετουργίας.

 

Λέξεις Κλειδιά: Τελετουργίες, σύμβολα, καρναβάλι, αντιστραμμένος κόσμος, αναπαράσταση, Μεταρρύθμιση, Σύνοδος του Τριδέντου, κυβέρνηση

 

Σημειώσεις

Ενότητα 6- Το τελετουργικό σύμπαν στη δυτική πρώιμη νεωτερικότητα


Παρουσιάσεις

Ενότητα 6- Πρόσθετο Υλικό- Άνθρωπος και θάνατος στην πρώιμη νεότερη Δύση (PPT)
Ενότητα 6- Το τελετουργικό σύμπαν στη δυτική πρώιμη νεωτερικότητα (PPT)
Ενότητα 6- Το τελετουργικό σύμπαν στη δυτική πρώιμη νεωτερικότητα (PDF)
Ενότητα 6- Πρόσθετο Υλικό- Άνθρωπος και θάνατος στην πρώιμη νεότερη Δύση (PDF)