Ενότητα 4: Γυναικείος λόγος στη δυτική πρώιμη νεωτερικότητα.

 

-Αίτια ύπαρξης μικρού αριθμού γυναικών συγγραφέων: Ελάχιστες ελάμβαναν την αναγκαία παιδεία. Αποκλεισμός γυναικών από δημόσιους ρόλους. Η κυρίαρχη κουλτούρα επέβαλε τη σιωπή στις γυναίκες, ως ένδειξη αγνότητας. - 14ος αι. Αύξηση γυναικών συγγραφέων, γυναικεία θέματα: Θρησκευτική & λατρευτική γραμματεία, ημερολόγια, βιβλία συμβουλών για γιούς και θυγατέρες, επιστολές σε οικογενειακούς φίλους και συγγενείς, οικογενειακά χρονικά/ιστορίες. - Γυναικείες γραπτές παρεμβάσεις γύρω από το «γυναικείο ζήτημα»: Ουμανίστριες (Ιsotta Nogarola, Laura Cereta), επαγγελματίες συγγραφείς (Christine de Pisan).

 

Λέξεις Κλειδιά: Γυναίκες συγγραφείς, «γυναικείο ζήτημα», εκπαίδευση, τιμή, αφηγήσεις, γυναικείο έγκλημα, Μεταρρύθμιση, εξουσία

 

Παρουσιάσεις

Ενότητα 4- Γυναικείος λόγος στη δυτική πρώιμη νεωτερικότητα (PPT)
Ενότητα 4- Γυναικείος λόγος στη δυτική πρώιμη νεωτερικότητα (PDF)