Ενότητα 2: Κουλτούρα των ελίτ και κουλτούρα των υπάλληλων στρωμάτων στη δύση της πρώιμης περιόδου. Από τη συμβίωση στην αντιπαράθεση.

Επιχειρώντας να ανιχνεύσουν τη «γενεαλογία» του πολιτισμικού σχίσματος του τέλους του 16ου και των αρχών του 17ου αιώνα, οι κοινωνικοί και πολιτισμικοί ιστορικοί του 20ου αι. βρέθηκαν πολλές φορές εγκλωβισμένοι στο ίδιο πλέγμα αξιολογικών διατυπώσεων, εν τέλει των ιδεολογικών επιλογών που το πρωτοπροκάλεσαν.

 

Λέξεις Κλειδιά: Πολιτισμικό σχίσμα, «λόγια» και «λαϊκή» κουλούρα, υπάλληλα στρώματα, κείμενα

Σημειώσεις

Ενότητα 2- Κουλτούρα των ελίτ και κουλτούρα των υπάλληλων στρωμάτων στη δύση της πρώιμης περιόδου_Από τη συμβίωση στην αντιπαράθεση


Παρουσιάσεις

Ενότητα 2- Πρόσθετο Υλικό- Ο δυτικός αγροτικός κόσμος (PDF)
Ενότητα 2- Πρόσθετο Υλικό- Ο δυτικός αγροτικός κόσμος (PPT)