Νεοανακτορική οικιστική αρχιτεκτονική

Λέξεις κλειδιά: Νεοανακτορική εποχή, βασικά χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικής, κρύπτη πεσσών, δεξαμενή καθαρμών, πολύθυρο, σύστημα αιθουσών, φωταγωγός, Μινωικές επαύλεις, Αμνισός, Νίρου Χάνι, Μόχλος, Γουρνιά, Μακρύγιαλος, Κεφάλα Πετρά Σητείας, Ζώμινθος.

 

Φωτογραφία: Τοιχογραφία του "γαλάζιου πουλιού".  © Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Πηγή: ΟΔΥΣΣΕΥΣ

Διαφάνειες

Νεοανακτορική οικιστική αρχιτεκτονική

Βιντεοδιαλέξεις

Μινωική Νεοανακτορική αρχιτεκτονική. Μέρος Α'.

Αποτελεί το Α' μέρος των διαλέξεων για την Μινωική Νεοανακτορική οικιστική αρχιτεκτονική. Λέξεις - κλειδιά: Μινωική Νεοανακτορική αρχιτεκτονική, Νεοανακτορική Κρήτη, ΜΜΙΙΙΒ, ΥΜΙΒ, ΥΜΙΙ, Μινωικές επαύλεις. Παρουσίαση: Μινωική Νεοανακτορική αρχιτεκτονική (ppt). Διαφάνειες: 1 - 7.

Μινωική Νεοανακτορική αρχιτεκτονική. Μέρος Β'

Αποτελεί το Β' μέρος των διαλέξεων για την Μινωική Νεοανακτορική οικιστική αρχιτεκτονική. Λέξεις - κλειδιά: Μινωική Νεοανακτορική αρχιτεκτονική, Βασιλική έπαυλη, Οικία του ιερού βήματος, Νότια οικία. Παρουσίαση: Μινωική Νεοανακτορική αρχιτεκτονική (ppt). Διαφάνειες: 7 - 11.

Μινωική Νεοανακτορική αρχιτεκτονική. Μέρος Γ'.

Αποτελεί το Γ' μέρος των διαλέξεων για την Μινωική Νεοανακτορική οικιστική αρχιτεκτονική. Λέξεις - κλειδιά: Μινωική Νεοανακτορική αρχιτεκτονική, Νοτιοανατολική οικία. Οικία των Τοιχογραφιών, Καραβάν Σεράϊ, Η ζωφόρος με τις πέρδικες,Μικρό ανάκτορο, Έπαυλη Αμνισού. Παρουσίαση: Μινωική Νεοανακτορική αρχιτεκτονική (ppt). Διαφάνειες: 12 - 25.

Μινωική Νεοανακτορική αρχιτεκτονική. Μέρος Δ'

Αποτελεί το Δ' μέρος των διαλέξεων για την Μινωική Νεοανακτορική οικιστική αρχιτεκτονική. Λέξεις - κλειδιά: Μινωική Νεοανακτορική αρχιτεκτονική, Αγροτική έπαυλη στη Γόρτυνα, Οικίες της Τυλίσου, Αγροτικό κτήριο στις Αχάρνες, το Ανάκτορο στο Γαλατά. Παρουσίαση: Μινωική Νεοανακτορική αρχιτεκτονική (ppt). Διαφάνειες: 26 - 38.

Μινωική Νεοανακτορική αρχιτεκτονική. Μέρος Ε'.

Αποτελεί το Ε' μέρος των διαλέξεων για την Μινωική Νεοανακτορική οικιστική αρχιτεκτονική. Λέξεις - κλειδιά: Μινωική Νεοανακτορική αρχιτεκτονική, το Ανάκτορο στο Γαλατά, Ανατολική Κρήτη, Οικίες στα Μάλια, Οικία στην Αγία Βαρβάρα, Γουρνιά. Παρουσίαση: Μινωική Νεοανακτορική αρχιτεκτονική (ppt). Διαφάνειες: 38 - 48.

Μινωική Νεοανακτορική αρχιτεκτονική. Μέρος ΣΤ.

Αποτελεί το ΣΤ' μέρος των διαλέξεων για την Μινωική Νεοανακτορική οικιστική αρχιτεκτονική. Λέξεις - κλειδιά: Μινωική Νεοανακτορική αρχιτεκτονική, Μοχλός Οικία στο Χαλινομούρι, Αγροικία στην Κληματαριά Σητείας, Αγροικία στη Ζου, Οικίες στα Αχλάδια, Έπαυλη στο Μακρυγιαλό. Παρουσίαση: Μινωική Νεοανακτορική αρχιτεκτονική (ppt). Διαφάνειες: 47 - 72.

Μινωική Νεοανακτορική αρχιτεκτονική. Μέρος Ζ'.

Αποτελεί το Ζ', και τελευταίο, μέρος των διαλέξεων για την Μινωική Νεοανακτορική οικιστική αρχιτεκτονική. Λέξεις - κλειδιά: Μινωική Νεοανακτορική αρχιτεκτονική, Έπαυλη στο Μακρυγιαλό, Οικίσκος - ιερό στις Ρουσσές, Ανακτορικό κτήριο στον Πετρά, Δυτική Κρήτη, Καστέλλι Χανίων, Κτήριο Ι στο Νεροκούρου, Βρύσες Κυδωνίας, Οικία στο Σκλαβόκαμπο, Κεντρικό Κτήριο στη Ζώμινθο, Ευρήματα από το εργαστήριο του κεραμέα, Βιβλιογραφία. Παρουσίαση: Μινωική Νεοανακτορική αρχιτεκτονική (ppt). Διαφάνειες: 72 - τέλος.

Αναφορά πηγών

Αναφορά πηγών ενότητας: Νεοανακτορική αρχιτεκτονική