Προϊστορική Αρχαιολογία Β' - (Μινωϊκός Πολιτισμός)

Ελένη Μαντζουράνη

Περιγραφή

Εξετάζονται όλες οι περίοδοι ανάπτυξης του Μινωικού πολιτισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξέλιξη της αρχιτεκτονικής και των τεχνών (κεραμική, λιθοτεχνία, ελεφαντουργία, φαγεντιανουργία, τοιχογραφία κ.ά.), από την Προανακτορική μέχρι και την Τελική Ανακτορική περίοδο.

Φωτογραφία: "Knossos - North Portico 02" by Bernard Gagnon - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Μαθησιακοί στόχοι
 • Πρώτη γνωριμία και εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της Μινωικής Αρχαιολογίας
 • Κατανόηση σε βάθος και εύρος των επιμέρους αρχαιολογικών δεδομένων της Μινωικής Κρήτης
 • Καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας προσέγγισης και αξιολόγησης του αρχαιολογικού υλικού
 • Διαχρονική και συγχρονική σύνδεση της αρχαιολογικής μαρτυρίας
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του μινωικού πολιτισμού. Σύντομη αναφορά στην ιστορία της αρχαιολογικής έρευνας στη Μινωική Κρήτη. Η συμβολή των μεγάλων ανασκαφέων.
 • Αναλυτική εξέταση των υλικών, τεχνικών και εργαλείων δόμησης διαχρονικά στη Μινωική Κρήτη.
 • Στη συνέχεια, για την κάθε επιμέρους ευρύτερη εποχή αναλύονται η οικιστική, ταφική, και κατά περίπτωση, αρχιτεκτονική των ιερών χώρων, η κεραμική, οι σημαντικότερες λοιπές τέχνες, καθώς και οι εξωτερικές σχέσεις.
 • Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη γένεση, ανάπτυξη και καταστροφή των ανακτορικών κέντρων με στόχο την κατανόηση των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων και επιτευγμάτων.

 

Προαπαιτούμενα

Απαιτείται βασική εξοικείωση με τα κυριότερα θέματα της Προϊστορικής Αρχαιολογίας.

Θετικά συμβάλλει και η παρακολούθηση του μαθήματος ΙΑ 76 (Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας).

Προτεινόμενα συγγράμματα
 • Betancourt Philip P. 2007, Introduction to Aegean Art, Philadelphia: INSTAP Academic Press.
 • 1985, The history of Minoan Pottery, Princeton, (ελληνική μετάφραση εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα 1992).
 • Hood S. 1978, The Arts in Prehistoric Greece, Middlesex, England, (ελληνική μετάφραση εκδόσεις Καρδαμίτσα, τρίτη έκδοση: Αθήνα 1993).
 • Μαντζουράνη Ε. 2002, Προϊστορική Κρήτη. Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική. Από τη νεολιθική εποχή στους νεοανακτορικούς χρόνους. Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα.
Βιβλιογραφία
 • Βιβλία- κείμενα (Text/books)
  • Betancourt Ph. 2007, Introduction to Aegean Art, INSTAP Academic Press, 68-82, 92-94, 115-126, 174-182.
  • Δημοπούλου – Ρεθεμιωτάκη Ν. 2005, Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Εκδόσεις Ιδρύματος Ι. Σ. Λάτση.
  • Doumas C. 1992, The Wall-Paintings of Thera, London 1992.
  • Hood S. 1987, Η Τέχνη στην Προϊστορική Ελλάδα, Αθήνα, 56 – 106.
  • Immerwahr S. 1990, The Aegean Painting in the Bronze Age, The Pennsylvania State University.
  • Μαντζουράνη Ε. 2002, Προϊστορική Κρήτη, Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική.
  • Marinatos N. 1984, Art and Religion in Thera, Athens.
  • Morgan L. 1988, The Miniature Wall-Paintings of Thera, Cambridge.
  • Preziosi D. & Hitchcock L. 1999, Aegean Art and Architecture, Oxford University Press, 89 –122.
  • Τελεβάντου Χρ. 1994, Ακρωτήρι Θήρας, Οι τοιχογραφίες της ∆υτικής Οικίας, Αθήνα.
 • Άρθρα (Articles)
  • Αλεξίου Σ. 1953, «Ανασκαφαί εν Κατσαμπά», ΠΑΕ 1953, 299 –308.
  • Αλεξίου Σ. 1954, «Ανασκαφαί εν Κατσαμπά», ΠΑΕ 1954, 369 –376.
  • Βασιλάκης Α. 1987, «Ανασκαφή Νεολιθικού Σπιτιού στους Καλούς Λιμένες της Νότιας Κρήτης», στο Ειλαπινή: Τόμος Τιμητικός για τον καθηγ. Ν. Πλάτωνα, Ηράκλειο 1987, 45 –53.
  • Evans J. D. 1964, “Excavations in the Neolithic Settlement of Knossos, 1957-60, Part I”, BSA 59 (1964), 132 -240.
  • Evans J. D. 1968, “Neolithic Knossos, Part II”, BSA 63 (1968), 239 – 276.
  • Evans J. D. 1971, “Neolithic Knossos: the Growth of a Settlement, PPS 37, 2 (1971), 95 –117.
  • Treuil R. 1970, “Les sites neolithiques de Crete occidentale”, BCH 94 (1979), 5 -25.
Ομάδα στόχος

Oι φοιτητές και απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων σχετικών ακαδημαϊκών τμημάτων.

Μέθοδοι διδασκαλίας
 • Διδασκαλία καθ΄ έδρας
 • Συμπληρωματική-ενισχυτική εκπαίδευση μέσω ασύγχρονης πλατφόρμας
 • Προαιρετικές εργασίες

 

Διδάσκοντες

Ελένη Μαντζουράνη

Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας

 

Αναλυτικό Βιογραφικό

 

Πνευματικά Δικαιώματα

Σημειώματα για τα δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Α. Στατικό οπτικό υλικό

Οι φωτογραφίες, εικόνες, κ.α. που περιέχονται στην παρουσίαση αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση και διάθεσή τους στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη λήψη άδειας από τους δικαιούχους. Στην παρουσίαση περιέχεται υλικό από τις ακόλουθες πηγές, βιβλιογραφία:

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΑ 10: ΜΙΝΩΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΣ

 • Μαντζουράνη Ε.: Προϊστορική Κρήτη. Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική. Από τη νεολιθική εποχή έως και τους νεοανακτορικούς χρόνους, Αθήνα 2002.
 • Shaw J. W. 1973: Minoan Architecture: Materials and Techniques, ASAtene 33 (1973), 5 – 256 και επανέκδοση του τόμου με συμπληρώσεις το 2009.
 • Επίσης, έχουν γίνει και προσωπικές φωτογραφικές λήψεις από τους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ, ΤΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

 • Μαντζουράνη Ε.: Προϊστορική Κρήτη. Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική. Από τη νεολιθική εποχή έως και τους νεοανακτορικούς χρόνους, Αθήνα 2002.
 • Branigan K.: The tombs of Mesara, A study of funerary architecture and ritual in Southern Crete, 2800-1700 B.C., London 1970.
 • Branigan K.: The Foundations of Prepalatial Crete, 2nd edition, Amsterdam 1988.
 • Preziosi D. and Hitchcock L.: Aegean Art and Architecture, Oxford 1999.
 • Evans J. D.: “Excavations in the Neolithic Settlement of Knossos, 1957- 60. Part I”, BSA 59 (1964), 132 – 240.
 • Evans J. D.: “Neolithic Knossos, Part II”, BSA 63 (1968), 239 – 276.
 • Evans J. D.: “Neolithic Knossos: the Growth of a Settlement”, PPS 37.2 (1971), 95 – 117.
 • Επίσης, έχουν γίνει και προσωπικές φωτογραφικές λήψεις από τους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης.

ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

 • Betancourt P.: Η ιστορία της Μινωικής κεραμικής (ελληνική μετάφραση), Αθήνα 1993.
 • Δημοπούλου – Ρεθεμιωτάκη Ν.: Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Εκδόσεις Ιδρύματος Ι. Σ. Λάτση, Αθήνα 2005.
 • Andreadaki-Vlazaki M., Rethemiotakis G., Dimopoulou-Rethemiotaki N.: From the land of the labyrinth: Minoan Crete, 3000-1100 B.C., Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation (USA) 2008.
 • Επίσης, έχουν γίνει και προσωπικές φωτογραφικές λήψεις από τα μουσεία της Κρήτης. 

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ

 • Hood S.: Η Τέχνη στην Προϊστορική Ελλάδα, Αθήνα 1987.
 • Immerwahr S.: Aegean Painting in the Bronze Age, The Pennsylvania State University 1990.
 • Betancourt P.: Introduction to Aegean Art, Philadelphia 2007.
 • Andreadaki-Vlazaki M., Rethemiotakis G., Dimopoulou-Rethemiotaki N.: From the land of the labyrinth: Minoan Crete, 3000-1100 B.C., Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation (USA) 2008.
 • Επίσης, έχουν γίνει και προσωπικές φωτογραφικές λήψεις από το Μουσείο Ηρακλείου.

 ΣΦΡΑΓΙΔΟΓΛΥΦΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

 • Hood S.: Η Τέχνη στην Προϊστορική Ελλάδα, Αθήνα 1987.
 • Δημοπούλου – Ρεθεμιωτάκη Ν.: Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Εκδόσεις Ιδρύματος Ι. Σ. Λάτση, Αθήνα 2005.
 • Andreadaki-Vlazaki M., Rethemiotakis G., Dimopoulou-Rethemiotaki N.: From the land of the labyrinth: Minoan Crete, 3000-1100 B.C., Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation (USA) 2008.
 • Επίσης, έχουν γίνει και προσωπικές φωτογραφικές λήψεις από τα μουσεία της Κρήτης.

 

Β. Η δομή και οργάνωση της παρουσίασης

Η δομή και οργάνωση της παρουσίασης, καθώς και το υπόλοιπο περιεχόμενο, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της συγγραφέως και του Πανεπιστημίου Αθηνών και διατίθενται με άδεια Creative Commons Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή Έκδοση 4.0 ή μεταγενέστερη.

 

 

Αναφορά πηγών

[1]

Μαντζουράνη Ε., 2002, "Προϊστορική Κρήτη. Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική. Από τη νεολιθική εποχή έως και τους νεοανακτορικούς χρόνους", Αθήνα.

[2]

Shaw J. W. 1973, "Minoan Architecture: Materials and Techniques", ASAtene 33, 5 – 256 και επανέκδοση του τόμου με συμπληρώσεις το 2009.

[3]

Branigan K.:, 1970, "The tombs of Mesara, A study of funerary architecture and ritual in Southern Crete, 2800-1700 B.C.", London.

[4]

Branigan K. 1988,"The Foundations of Prepalatial Crete", 2nd edition, Amsterdam 1988.

[5]

Preziosi D. and Hitchcock L., 1999 "Aegean Art and Architecture", Oxford.

[6]

Evans J. D., 1964, “Excavations in the Neolithic Settlement of Knossos, 1957- 60. Part I”, BSA 59, 132 – 240.

[7]

Evans J. D., 1968, “Neolithic Knossos, Part II”, BSA 63 (1968), 239 – 276.

[8]

Evans J. D., 1971,  “Neolithic Knossos: the Growth of a Settlement”, PPS 37.2, 95 – 117.

[9]

Betancourt P., 1985, The History of Minoan Pottery. Princeton. Betancourt P., 1993. "Η ιστορία της Μινωικής κεραμικής" (ελληνική μετάφραση), Αθήνα.

[10]

Δημοπούλου – Ρεθεμιωτάκη Ν., 2005, "Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου", Εκδόσεις Ιδρύματος Ι. Σ. Λάτση, Αθήνα.

[11]

Andreadaki-Vlazaki M., Rethemiotakis G., Dimopoulou-Rethemiotaki N., 2008, "From the land of the labyrinth: Minoan Crete, 3000-1100 B.C.", Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation (USA).

[12]

Hood S., 1987, "Η Τέχνη στην Προϊστορική Ελλάδα", Αθήνα.

[13]

Immerwahr S., 1989, "Aegean Painting in the Bronze Age",The Pennsylvania State University.

[14]

Betancourt P., 2007, "Introduction to Aegean Art", Philadelphia.

[15]

Αλεξίου Σ., 1953, "Ανασκαφαί εν Κατσάμπα", ΠΑΕ 299-308.

[16]

Dawkins R., 1904-1905, "Neolithic Settlement at Magasa. Palaiokastro IV". BSA 11, 260-268.

[17]

Βασιλάκης Α., 1987. "Ανασκαφή Νεολιθικού Σπιτιού στους Καλούς Λιμένες της Νότιας Κρήτης. Ειλαπίνη", Τόμος Τιμητικός για τον καθηγητή Νικόλαο Πλάτωνα, Ηράκλειο, 45-83.

[18]

Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Βάνια Νινιού-Κινδέλη (επιμ. έκδοσης) χωρίς χρονολογία έκδοσης, "Αρχαίοι Τόποι και Μνημεία, Νομός Χανίων".

[19]

Λεμπέση Α., 1976, "Ο οικίσκος των Αρχανών", Αρχαιολογική Εφημερίς, 12-43.

[20]

Levi D., 1976, "Festos e la civilta minoica, I", Roma.

[21]

Myers J.W., Myers E.E., Cadogan G., (Leads), 1992. "The Aerial Atlas of Ancient Crete", Berkeley.

[22]

Warren P., 1972., "An Early Bronze Age Settlement in Crete", Oxford.

[23]

Οδηγός του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγίου Νικολάου, Κρήτη.

[24]

Zois A., 1979, "Gibt es Vortaeufer der Minoischen Palaeste auf Kreta ? Ergebnisse neuer Untersuchungen" στο Palast und Huetter. Beitree zum Bauen und Wohnen im Alterum, Berlin, 207 - 2015.

[25]

Βασιλάκης Α., 1989. "Ο πρωτομινωϊκός οικισμός της Τρυπητής", Αρχαιολογία 30, 52-56.

[26]

Davis E., 1987, "The Knossos Miniature Frescoes and the Function of the Central Court" στο Haegg R. and N. Marinatos, The Function of the Minoan Palaces, Stockholm, p. 157 - 161.

[27]

Soles J., 1992, "The Prepalatial Cemeteries at Mochlos and Gournia and the House Tombs of Bronze Age Crete", Hesperia Suppl. XXIV, Princeton.

[28]

Pendlebury J.D.S., 1963, "The Archaeology of Crete", New York.

[29]

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τόμος Α, Εκδοτική Αθηνών, 1971.

[30]

Χατζή-Βαλλιάνου Δ., 1989, "ΛΕΒΗΝ, Η αρχαία Λεβήνα και το ιερό του Ασκληπειού". ΥΠΠΟ, ΤΑΠΑ 1989.

[31]

Σακελλαράκη Γ. και Ε., 1991, Αρχάνες, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών.

[32]

Davaras C., Betancourt P., 2004, " The Hagia Photia Cemetery I: The Tomb Groups and Architecture". INSTAP Academic Press, 2004

[33]

Δαβάρας Κ., 1989, Το ανάκτορο των Μαλίων, Αθήνα (ΤΑΠΑ).

[34]

Πλάτων Ν., 1972, "Περί το πρόβλημα των χώρων των μινωϊκών ταυρομαχιών", στο ΚΕΡΝΟΣ. Τιμητική προσφορά στον Καθ. Γ. Μπακαλάκη, Θεσσαλονίκη, 134-149.

[35]

Poursat J.C., 1992, "Guide de Malia au teps des premiers palais. Le Quartier Mu", Ecole Francaise d' Athenes.

[36]

Preziosi D., 1983, "Minoan Architectural Design", Berlin, New York, Amsterdam.

[37]

Shaw J. W., 2006, "Kommos V, The Monumental Minoan Buildings at Kommos", Princeton.

[38]

Doumas C., "The Wall-Paintings of Thera", The Thera Foundation Petros M. Nomikos, Athens 1992 (published by Kapon Editions).

[39]

Διαδίκτυο - Δεν έχει εντοπιστεί η πηγή.

[40]

Evans A., 1921 - 1936, "The Palace of Minos at Knossos", London (Reprinted 1964).

[41]

Cadogan G.,1976, "Palaces of Minoan Crete", London.

[42]

Προσωπική λήψη.

[43]

Soles J., 2003, "Mochlos IA Period III. Neopalatial Settlement on the Coast: The 'Artisans' Quarter and the Farmhous at Chalinomouri. The Sites". INSTAP 2003, Philadelphia.

[44]

E. Mantzourani, G. Vavouranakis and Ch. Kanellopoulos, 2005, "The Klimataria-Manares Building Reconsidered, American Journal of Archaeology, 109, 743-776.

[45]

Platon L., 1997, "The Minoan Villa in Eastern Crete. Riza, Akhladia and Prophetes Elias, Praisos: Two different Specimens of one category ?" στο R. Haegg (ed.). The Function of the Minoan Villa, Stockholm, p. 187 - 202.

[46]

Προσωπική εργασία.

[47]

Davaras C., 1997, "The Cult Villa at Makrygialos", στο R.Haegg (ed.) The Function of the Minoan Villa, Stockholm, p. 117 - 135.

[48]

Michailidou A., 1983, Knossos, "A complete guide to the Palace of Minos", Ekdotike Athinon.

[49]

N. Marinatos, 1993, Minoan Religion:Ritual, Image and Symbol, Columbus, University of South Carolina Press.

[50]

Palyvou Cl., 2002, "Central Courts: The Supremacy of the void?" στο Driessen. I. Schoep and R. Laffineure (eds), Monuments of Minos, Rethinking the Minoan Palaces, Aegaeum 23, Liege, p. 107 -177.

[51]

Cameron M.A.B., 1976, A general study of Minoan frescoes with particular reference to unpublished wall painting from Knossos, unpublished PhD), Newcastle University.

[52]

Χατζή - Βαλλιάνου Δ., 1989, Φαιστός, Αθήνα, ΤΑΠΑ.

[53]

Marinatos N, 1987, "Public Festivals in the West Courts of the Palaces", στο Haegg R. and N. Marinatos (eds), The Function of the Minoan Palacesm Stockholm, p. 135 -143.

[54]

Graham J.W., 1972, The Palaces of Crete, Princeton.

[55]

Πλάτων Ν., 1974, "Ζάκρος, το νέον μινωϊκόν ανάκτορον", Αθήναι.

[56]

Δαβάρας Κ., 1989, "Το ανάκτορο της Ζάκρου", Αθήνα, (ΤΑΠΑ).

[57]

Πλάτων Λ., 2009, "Ζάκρος Σητείας, το ανάκτορο και ο μινωικός οικισμός", Αθήνα (ΤΑΠΑ).

[58]

Warren P., 1972, "Myrtos: An Early Age Site in Crete", Thames and Hidson, London, BSA (supplementary volume 7), 1972.

[59]

Tsipopoulou M., 1999, "Before, During, After: The Architectural Phases of the Palatial Building at Petras, Siteia", in Betancourt P.P, Karageorghis V., Laffineur R., and Niemeier W.D. (eds) MELETEMATA, Studies in Aegean Archaeology presented to Malcolm H. Wiener as he enters his 65th year, Aegaeum 20, 847-855.

[60]

Γιάννης και Έφη Σακελλαράκη, Κρήτη, Αρχάνες, Αθήνα 1991, Εκδοτική Αθηνών.

[61]

Karetsou A., 1981, "The Peak Sanctuary of Mt. Juktas", στο Haegg R. and N. Marinatos, Sanctuaries and Cults in the Aegean Bronze Age, Stockholm, p. 137 - 153.

[62]

Rutkowski B., 1991, "Petsofas: A Cretan Peak Sunctuary", Warsaw.

[63]

Δαβάρας Κ., Μουσείον Αγίου Νικολάου, Αθήνα, Εκδοτικος Οίκος Hannibal, χωρίς χρονολογία.

[64]

Davaras C., 1976,  Guide to Cretan Antiquities, Athens.

[65]

Google Earth

[66]

Valasia Isaakidou, P. Tomkins, 2008, Escaping the Labyrinth: The Cretan Neolithic in Context.

[67]

Warren, P., Tzemakis I., 1974,  BSA, 69, 1974.

[68]

Pelon O., 1966, BCH 90, 1966.

[69]

Laviosa Cl., 1972-73, ASAtene.

[70]

Evans J., 1972, Anat. St. 1972.

[71]

Van Effenterre, 1976, Mallia I, BCH 100, 1976.

[72]

Poursat J.C., 1982, "BCH 106, 1982.

 

Ενότητες

Λέξεις κλειδιά: Κνωσός, Arthur Evans, Νικόλαος Πλάτων, νέο χρονολογικό σύστημα, Προανακτορική, Παλαιοανακτορική, Νεοανακτορική και Μετανακτορική εποχή

 

 

 

Φωτογραφία: Ο ανασκαφέας της Κνωσού, Sir Arthur Evans.  © Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. © ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.  Πηγή: ΟΔΥΣΣΕΥΣ

Λέξεις κλειδιά: Βασικά δομικά υλικά, είδη εργαλείων, πεσσοί, ορθοστάτες, θρανίο, υδραυλικό σύστημα, οροφές κτηρίων, τεκτονικά σημεία, κυβόλιθοι, αστράκι, ψευδοϊσόδομο σύστημα

 

Λέξεις κλειδιά: Παλαιολιθική, Μεσολιθική, Πλακιάς, Πρέβελη, Ακεραμικό στρώμα Κνωσού, Κατσαμπάς, Μαγκασάς, Φαιστός, Καλοί Λιμένες, but and ben, εγχάρακτη κεραμική

 

Φωτογραφία: Μαρμάρινο νεολιθικό ειδώλιο ανδρικής μορφής από την Κνωσό.

Λέξεις κλειδιά: Κνωσός, Φαιστός, "Τριγωνική Οικία" Ντέμπλας (Δέμπλας), Μύρτος Φούρνου-Κορυφή, "Θεά της Μύρτου", Βασιλική, Τρυπητή, ρυθμός "Πύργου", "Αγίου Ονουφρίου", "Κουμάσας, "Βασιλικής", Χαμαίζι, Αγία Φωτιά, τραχωτή κεραμική (barbotine), Πρωτομινωική, Μεσομινωική.

 

Φωτογραφία: Θεά της Μύρτου.  © Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.  Πηγή: ΟΔΥΣΣΕΥΣ

Λέξεις κλειδιά: Παλαιά ανακτορικά κέντρα, Μάλια, Συνοικία Μ, Κνωσός, Φαιστός, Γουρνιά, Μόχλος, Παλαίκαστρο, Κομμός, καμαραϊκός ρυθμός, Οικίσκος Αρχανών, Μωσαϊκό της πόλης, Ανεμόσπηλια, Μεσομινωική Ι-ΙΙΙ περίοδος.

 

Φωτογραφία: Πήλινο ομοίωμα Αρχάνων. CC BY-SA. Πηγή: Wikimedia

Λέξεις κλειδιά: Νεοανακτορική εποχή, βασικά χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικής, κρύπτη πεσσών, δεξαμενή καθαρμών, πολύθυρο, σύστημα αιθουσών, φωταγωγός, Μινωικές επαύλεις, Αμνισός, Νίρου Χάνι, Μόχλος, Γουρνιά, Μακρύγιαλος, Κεφάλα Πετρά Σητείας, Ζώμινθος.

 

Φωτογραφία: Τοιχογραφία του "γαλάζιου πουλιού".  © Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Πηγή: ΟΔΥΣΣΕΥΣ

Λέξεις κλειδιά: Κνωσός, Evans, κεντρικές αυλές, τριμερές ιερό, "αίθουσα του Θρόνου", Δυτικές αποθήκες, Μέγα κλιμακοστάσιο, "μέγαρο βασίλισσας", "μέγαρο βασιλέως", δεξαμενές καθαρμών, τοιχογραφίες, πινακίδες Γραμμικής γραφής.

 

Φωτογραφία: Η αίθουσα του θρόνου στο ανάκτορο της Κνωσού. © Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.© ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Πηγή: ΟΔΥΣΣΕΥΣ

Λέξεις κλειδιά: Φαιστός, Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή, Παλαιοανακτορική και Νεοανακτορική αρχιτεκτονική φάση, Αυλές, Αποθήκη πίθων, Ιερά," μέγαρο βασιλιά", "μέγαρο βασίλισσας", δεξαμενή καθαρμών, καμαραϊκός ρυθμός, αρχεία ανακτόρου, δίσκος Φαιστού.   

 

Πηγή: "Δίσκος της Φαιστού πλευρά Α 6380" από τον C messier. Υπό την άδεια CC BY-SA 4.0 μέσω Wikimedia Commons.

Λέξεις κλειδιά: Μάλια, van Effentere, Pelon, βόρεια είσοδος, πλακόστρωτο, αυλές, "Loggia", θεατρικός χώρος, Κέρνος, κουλούρες, αποθήκες, Γραμμική Α.

Φωτογραφία: Αεροφωτογραφία του ανακτόρου των Μαλίων. © Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.© ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Πηγή: ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

Palace of Zakros ruinsΛέξεις κλειδιά: Ζάκρος, Νικόλαος Πλάτων, ανατολική Κρήτη, "οδός Λιμένος", κεντρική αυλή, "αίθουσα Τελετουργιών", "αίθουσα Συμποσίων", “Αίθουσα του Θρόνου”, δεξαμενή καθαρμών, "Τυκτή Κρήνη", εργαστήρια, πινακίδες Γραμμικής Α.

 

Λέξεις κλειδιά: Ορθογώνιοι κτιστοί, ταφικά περιφράγματα, θολωτοί τάφοι, λακκοειδείς, νεκροταφεία, λάρνακες και πίθοι, Μεσαρά, Πλάτανος, Απεσωκάρι, Λεβήνα, Καμηλάρι, Μονή Οδηγήτριας, Χρυσόλακκος Μαλίων, Φουρνί Αρχανών, Αγία Φωτιά, Νέα Ρούματα, κινητά ευρήματα, κοσμήματα, όπλα, αγγεία, σφραγίδες, ειδώλια. 

Φωτογραφία: Ο θολωτός τάφος Β στο Απεσωκάρι. Πηγή: Πρόγραμμα Μελέτης Θολωτού Τάφου Β στο Απεσωκάρι.

Λέξεις κλειδιά: Ιερά κορυφής, βωμός, σπήλαια, Ανεμόσπηλια, Πετσοφάς, Γιούχτας, Τραόσταλος, αναθήματα, τυπικό, λατρεία, οικιακό ιερό, τριμερές ιερό, κρύπτη πεσσών δεξαμενή καθαρμών, θεότητες.

 

Φωτογραφία: Σύνθετα ιερά κέρατα από ιερό κορυφής Πετσοφά. © Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Πηγή: ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

Λέξεις κλειδιά: Υστερομινωική περίοδος, φυτικός ρυθμός, θαλάσσιος ρυθμός, ανακτορικός ρυθμός, μετανακτορική κεραμική, σχηματολόγιο και διακόσμηση αγγείων.

 

Φωτογραφία: Κρατήρας καμαραϊκού ρυθμού. © Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.© ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Πηγή: ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

 •  Η τέχνη της μεγάλης ζωγραφικής στην Κρήτη και οι τοιχογραφίες από το Ακρωτήρι της Θήρας.
 •  Οι λοιπές τέχνες όπως ειδωλοπλαστική, σφραγιδογλυφία, μεταλλοτεχνία και παραγωγή λίθινων αγγείων.

Λέξεις κλειδιά: Αιγαιακή (Κρήτη και Κυκλάδες) εικονογραφία, τοιχογραφίες, φυσιοκρατία, Κνωσός, Αγία Τριάδα, Αμνισός, "Κροκοσυλλέκτης Πίθηκος", "ο Πρίγκιπας των Κρίνων", Οικία Τοιχογραφιών, Ακρωτήρι Θήρας, Κτήριο Β, "τοιχογραφία Άνοιξης", Οικία Γυναικών, Ξεστή 3, Δυτική Οικία, "Μικρογραφική ζωφόρος", σφραγιδογλυφία, κοσμηματοτεχνία, ειδωλοπλαστική, λιθοτεχνία, φαγεντιανουργία

Φωτογραφία: Τοιχογραφία από το "Kαραβάν Σεράι" στην Κνωσό. © Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.© ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Πηγή: ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -