Θεματική Ενότητα 01 - Διδακτική


Ερώτηση : 1 (0 βαθμοί)

Ελεύθερου Κειμένου
Θεωρείστε ότι θέλετε να διδάξετε τα ακόλουθα θέματα/έννοιες: 1. Ιστορία και γενιές υπολογιστών 2. Εφαρμογές Διαδικτύου 3. Αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο 4. Μονάδες Αποθήκευσης 5. Επαναληπτικές δομές 6. Κατασκευή ιστοχώρου σχολείου Ποια στρατηγική θα επιλέγατε; Να σκιαγραφήσετε το πλαίσιο εφαρμογής της.