Ελεύθερη πρόσβαση, ανοικτή γνώση διαθέσιμη σε όλους

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Επίπεδο
Αναλυτική Χημεία (CHEM8)Αντώνης ΚαλοκαιρινόςA+ 
Διαχείριση - Τεχνολογία Περιβάλλοντος (CHEM1)Μιχαήλ Σκούλλος, Εμμανουήλ ΔασενάκηςA+ 
Διδακτική της Χημείας (CHEM108)Ζαχαρούλα ΣμυρναίουA- 
Έλεγχος Και Διασφάλιση Ποιότητας – Διαπίστευση (CHEM102)Μιχαήλ Κουππάρης, Νικόλαος ΘωμαΐδηςA+ 
Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ (CHEM104)Νικόλαος ΘωμαΐδηςA+ 
Φυσικοχημεία 1 (CHEM414)Αθανάσιος ΤσεκούραςA- 
Φυσικοχημεία 2 - Εργαστηριακές Ασκήσεις (CHEM107)Αθανάσιος Τσεκούρας, Γεώργιος ΣουλιώτηςA- 
Χημεία Περιβάλλοντος (CHEM3)Μιχαήλ Σκούλλος, Δημήτριος Νικολέλης, Εμμανουήλ ΔασενάκηςA+ 
Χημική Ωκεανογραφία (CHEM7)Μιχαήλ Σκούλλος, Εμμανουήλ ΔασενάκηςA+