Χημεία Περιβάλλοντος

Μιχαήλ Σκούλλος, Δημήτριος Νικολέλης, Εμμανουήλ Δασενάκης

Περιγραφή

Το αντικείμενο της περιβαλλοντικής χημείας και οι επί μέρους κλάδοι της. Ρύπανση του περιβάλλοντος: αίτια, πηγές, κατηγορίες, μεταφορά ρύπων. Οικολογικές αρχές και περι­βαλλοντικές παράμετροι. Διαλυμένο οξυγόνο και ρυπάνσεις από απόβλητα. Οξύτητα, pH και ο κύκλος του διοξειδίου του άνθρακα. Θρεπτικά συστατικά. Μέταλλα. Συνθετικές οργανικές ενώσεις. Διαχεί­ρι­ση χημικών ουσιών. Κανονισμός REACH. Πετρελαιοειδή και απορρίμματα στις θάλασσες. Ραδιενεργός ρύπανση. Παθογόνοι μικροοργανισμοί. Εισαγωγή στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Ατμοσφαιρική φωτο­χη­μεία. Οξείδια του άνθρακα ως ατμοσφαιρικοί ρύποι. Τα οξείδια του αζώτου ως ατμοσφαιρικοί ρύποι. Οι υδρογονάνθρακες ως ατμοσφαιρικοί ρύποι. Τα οξείδια του θείου ως ατμοσφαιρικοί ρύποι. Αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα.

Κωδικός: CHEM3
Κατηγορία: Χημείας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή και γενικές αρχές Χημείας Περιβάλλοντος.

Το οξυγόνο στα υδάτινα διαλύματα, ο κύκλος του άνθρακα, θρεπτικά συστατικά, φυτοφάρμακα, πολυχλωριομένα διφαινύλια, η μικροβιολογία του νερού, τα απορρυπαντικά, οι πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες, απορρίματα, ραδιονουκλίδια στο περιβάλλον, τα βαρέα μέταλλα.

Εισαγωγή στην Ατμοσφαιρική Χημεία, το Όζον, το μονοξείδιο του άνθρακα, η αιθαλομίχλη, τα οξείδια του αζώτου και το φωτοχημικό νέφος.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1777
Αρ. Προβολών :  10730

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -