Ελεύθερη πρόσβαση, ανοικτή γνώση διαθέσιμη σε όλους

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αρχαία Ελληνική Θρησκεία και Μυθολογία (PHIL5)Σοφία Παπαιωάννου
Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία (PHIL2)Μαρίνα Λουκάκη
Κοινωνική Λαογραφία (PHIL4)Βασιλική Χρυσανθοπούλου