ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
  • Έννοια της απορρόφησης - Αιτιολογία - Παθογενετικός μηχανισμός

  • Ταξινόμηση της απορρόφησης - Εξωτερική απορρόφηση - Φλεγμονώδης εσωτερική απορρόφηση - Αντικαταστατική απορρόφηση

  • Διαφοροδιάγνωση εσωτερικής/ εξωτερικής απορρόφησης

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Απορρόφηση Οδοντικών ουσιών. Αιτιοπαθογένεια, αντιμετώπιση.

Η απορρόφηση οπουδήποτε στον οργανισμό, αποτελεί φαινόμενο αντιδραστικής κυτταρικής δραστηριότητας που παρατηρείται αποκλειστικά στους ενασβεστιωμένους ιστούς. Μηχανισμός προστασίας των οδοντικών ιστών και παθογένεια.

Εξωτερική φλεγμονώδης απορρόφηση

Αιτιολογία και μορφές εξωτερικής φλεγμονώδους απορρόφησης. Παθογένεια, πρόγνωση, έγκαιρη διάγνωση και ορθή αντιμετώπιση.