ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ Ι. Ο ρόλος των μικροβίων

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο ρόλος των μικροβίων στην αιτιοπαθογένεια της τερηδόνας. Αναλύονται και περιγράφονται ποιοι μικροοργανισμοί έχουν ενοχοποιηθεί για την έναρξη και την εξέλιξη της τερηδόνας και με ποιο μηχανισμό συμμετέχουν στην τερηδονική διεργασία.

Σημειώσεις

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Ι. Ο Ρόλος των μικροβίων (PDF)


Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Αιτιοπαθογένεια Ι. Ο ρόλος των μικροβίων

Στη διάλεξη αυτή παρουσιάζεται ο ρόλος των μικροβίων στην εγκατάσταση και την εξέλιξη της τερηδονικής νόσου.