ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εισαγωγή στο μάθημα - ορισμοί.

Παρουσιάσεις

Προσδιορίζοντας την τερηδόνα (PDF)


Βιντεσκοπημένες Διαλέξεις

Εισαγωγή - Διάλεξη 1

Προσδιορίζοντας την τερηδόνα. Εισαγωγή-ορισμοί. Η τερηδονική διαδικασία. (Μέρος Α')

Εισαγωγή - Διάλεξη 2

Προσδιορίζοντας την τερηδόνα. Εισαγωγή ορισμοί. Η τερηδονική διαδικασία. (Μέρος Β')