Κοστολόγηση οδοντιατρικών πράξεων.

9η Διάλεξη: Η παρούσα διάλεξη εδράζεται στο κόστος και την αξία της ιατρικής πράξεως ώς προσφερόμενης υπηρεσίας.