Κοστολόγηση οδοντιατρικών πράξεων.

9η Διάλεξη: Η παρούσα διάλεξη εδράζεται στο κόστος και την αξία της ιατρικής πράξεως ώς προσφερόμενης υπηρεσίας.

Παράγοντες Ποιότητας και Αξία στη λειτουργία και απόδοση του οδοντιατρείου