Οργάνωση και Διαχείριση Οδοντιατρείου

Ιωάννης Τζούτζας

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωστοποίηση και η πληροφόρηση των τελειοφοίτων φοιτητών επί θεμάτων πού άπτονται της επαγγελματικής τους δραστηριότητας αμέσως μετά τη λήψη του πτυχίου, αλλά και καθόλη την μετέπειτα επαγγελματική ζωή τους.

Κωδικός: DENT2
Κατηγορία: Οδοντιατρικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Θεματικές Ενότητες

1η Διάλεξη: Στην παρούσα διάλεξη γίνεται μια εισαγωγή στο μάθημα, παρουσιάζεται ένα περίγραμμα των ενοτήτων καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις προς το κοινωνικό σύνολο.

2η Διάλεξη: Στην παρούσα διάλεξη παρουσιάζονται τεχνικά θέματα που σχετίζονται με την εγκατάσταση και τη λειτουργία ενός Οδοντιατρείου.

3η Διάλεξη: Στην παρούσα διάλεξη παρουσιάζονται θέματα σχετιζόμενα με τη λογιστική-φορολογική λειτουργία του Οδοντιατρείου.

4η Διάλεξη: Στην παρούσα διάλεξη παρουσιάζεται το marketing στον τομέα υγείας και πιο συγκεκριμένα στο Οδοντιατρείο.

5η Διάλεξη: Έλεγχος των λοιμώξεων στην οδοντιατρική. Νεότερες τάσεις και προδιαγραφές που διέπουν τον καθαρισμό και την αποστείρωση των σηπτικών οδοντιατρικών εργαλείων. Σύγχρονες απόψεις για γενικό εξοπλισμό, απολυμαντικά, απορρίματα.

6η Διάλεξη: Ο ρόλος του υπεύθυνου διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Επικοινωνία. Υποκίνηση.

7η Διάλεξη: Η ευθύνη των οδοντιάτρων για πράξεις ή παραλείψεις κατα την άσκηση του επαγγέλματος. Πειθαρχικά παραπτώματα, ποινές. Δεοντολογικός κανονισμός Οδοντιάτρων. Ασφαλιστικό.

8η Διάλεξη: Γιατί είναι απαραίτητη η διαχείριση στην ποιότητα στην Οδοντιατρική. Τα νέα δεδομένα στην άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος. Ιστορικά στοιχεία στην διαχείριση ποιότητας.

9η Διάλεξη: Η παρούσα διάλεξη εδράζεται στο κόστος και την αξία της ιατρικής πράξεως ώς προσφερόμενης υπηρεσίας.

10η Διάλεξη: Η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Οδηγίες ης Ε.Ε. που αφορούν στους Οδοντιάτρους.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  2714
Αρ. Προβολών :  7849

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -