Οργάνωση και Διαχείριση Οδοντιατρείου

Ιωάννης Τζούτζας

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωστοποίηση και η πληροφόρηση των τελειοφοίτων φοιτητών επί θεμάτων πού άπτονται της επαγγελματικής τους δραστηριότητας αμέσως μετά τη λήψη του πτυχίου, αλλά και καθόλη την μετέπειτα επαγγελματική ζωή τους.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση
Μαθησιακοί στόχοι

Ο φοιτητής, στο τέλος του 9ου εξαμήνου θα πρέπει:

 1. Να γνωρίζει τη βασική νομοθεσία που διέπει τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος, τη λήψη της άδειας λειτουργίας του οδοντιατρείου, τη Νομοθεσία που σχετίζεται με τη σύναψη συμβάσεων με τα ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς και τα βασικά σημεία της Νομοθεσίας της Ευρωπαικής Ενωσης της σχετικής με το Οδοντιατρικό επάγγελμα.
 2. Να κατέχει βασικές παραμέτρους περί τη Δεοντολογία που διέπει την άσκηση του επαγγέλματος ώστε να αποφεύγει δυσάρεστες εμπλοκές .
 3. Να είναι ενημερωμένος περί των επαγγελματικών νοσημάτων που προσβάλλουν τον οδοντίατρο σε ποσοστά υψηλότερα από εκείνα του γενικού πληθυσμού.
 4. Να γνωρίζει τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις του προς το κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα τις ασθενέστερες οικονομικά, κοινωνικά και φυσικά ομάδες πληθυσμού ( ΑΜΕΑ, υπερήλικες, ογκολογικοί ασθενείς κλπ).
 5. Να γνωρίζει τις βασικές αρχές εγγραφής των δαπανών και εσόδων στα από το Νόμο και το Νομικό καθεστώς της λειτουργίας του οδοντιατρείου, προβλεπόμενα βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
 6. Να γνωρίζει τα δικαιώματα των συνεργατών του οδοντοτεχνιτών, βοηθών, γραμματέων και γενικά του προσωπικού που υποστηρίζει τη λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης.
 7. Να είναι ευαισθητοποιημένος προς την ανάγκη της συνεχούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης, ώστε να προσφέρει πάντοτε έγκυρη, ασφαλή και σύγχρονη θεραπευτική αγωγή.
Περιεχόμενο μαθήματος

Νομοθεσία (βασικά). Ασφαλιστικά θέματα. (βασικά). Οικονομικά και Εργοδοτικά θέματα. Επιχειρηματικότητα. Λογιστικά. Φορολογικά. Τεχνικά θέματα. Έλεγχος λοιμώξεων. Οδοντιατρική 4 χειρών. Επαγγελματικά νοσήματα. Eκπαιδευτικά θέματα. Ευρωπαική Νομοθεσία. Δεοντολογία και Κοινωνικά θέματα.

Προτεινόμενα συγγράμματα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ,  των Ι.ΤΖΟΥΤΖΑ ΚΑΙ G. BRIDGES,  Εκδ. Λίτσας, 2013.

Διδάσκοντες

Τζούτζας Ιωάννης

Καθηγητής
Οδοντιατρική Σχολή


Αναλυτικό Βιογραφικό

Μέθοδοι διδασκαλίας
 • Σεμιναριακές παραδόσεις.
 • Διδασκαλία μέσω η-τάξη.
Μέθοδοι αξιολόγησης
 • Παρακολούθηση του 90% των σεμιναριακών παραδόσεων.
 • Επιτυχής τελική εξέταση.

Ενότητες

1η Διάλεξη: Στην παρούσα διάλεξη γίνεται μια εισαγωγή στο μάθημα, παρουσιάζεται ένα περίγραμμα των ενοτήτων καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις προς το κοινωνικό σύνολο.

2η Διάλεξη: Στην παρούσα διάλεξη παρουσιάζονται τεχνικά θέματα που σχετίζονται με την εγκατάσταση και τη λειτουργία ενός Οδοντιατρείου.

3η Διάλεξη: Στην παρούσα διάλεξη παρουσιάζονται θέματα σχετιζόμενα με τη λογιστική-φορολογική λειτουργία του Οδοντιατρείου.

4η Διάλεξη: Στην παρούσα διάλεξη παρουσιάζεται το marketing στον τομέα υγείας και πιο συγκεκριμένα στο Οδοντιατρείο.

5η Διάλεξη: Έλεγχος των λοιμώξεων στην οδοντιατρική. Νεότερες τάσεις και προδιαγραφές που διέπουν τον καθαρισμό και την αποστείρωση των σηπτικών οδοντιατρικών εργαλείων. Σύγχρονες απόψεις για γενικό εξοπλισμό, απολυμαντικά, απορρίματα.

6η Διάλεξη: Ο ρόλος του υπεύθυνου διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Επικοινωνία. Υποκίνηση.

7η Διάλεξη: Η ευθύνη των οδοντιάτρων για πράξεις ή παραλείψεις κατα την άσκηση του επαγγέλματος. Πειθαρχικά παραπτώματα, ποινές. Δεοντολογικός κανονισμός Οδοντιάτρων. Ασφαλιστικό.

8η Διάλεξη: Γιατί είναι απαραίτητη η διαχείριση στην ποιότητα στην Οδοντιατρική. Τα νέα δεδομένα στην άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος. Ιστορικά στοιχεία στην διαχείριση ποιότητας.

9η Διάλεξη: Η παρούσα διάλεξη εδράζεται στο κόστος και την αξία της ιατρικής πράξεως ώς προσφερόμενης υπηρεσίας.

10η Διάλεξη: Η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Οδηγίες ης Ε.Ε. που αφορούν στους Οδοντιάτρους.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -