Εκμαγεία

3η Διάλεξη: Στη διάλεξη αυτή γίνεται ταξινόμηση των αρθρωτήρων και περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούμε τα εκμαγεία σε αυτούς. Επισημαίνονται επίσης,οι γναθικές θέσεις θεραπείας κατά την προσθετική αποκατάσταση. Αναφέρεται ο όρος σύγκλειση στην προσθετική, από τι εξαρτάται αυτή και τα στοιχεία που καθορίζουν την επιθυμητή σύγκλειση. Ορίζεται η κεντρική σχέση της πάνω και κάτω γνάθου και τα κριτήρια της ιδανικής σύγκλεισης.

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Εκμαγεία
Ανάρτηση σε Αρθρωτήρα

Στο βίντεο αυτό γίνεται επίδειξη ανάρτησης των εκμαγείων μελέτης στον αρθρωτήρα. Η ανάρτηση γίνεται σε δύο φάσεις. Πρώτα γίνεται η ανάρτηση της άνω γνάθου και ακολουθεί της κάτω γνάθου.