Αποτύπωση με Αλγινικό/ Εκμαγεία Μελέτης

1η Διάλεξη: Στη διάλεξη αυτή μαθαίνουμε τι είναι η αποτύπωση με αλγινικό, ποια είναι τα αποτυπωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην ακίνητη, τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα των υλικών και τέλος από τι εξαρτάται η δημιουργία ενός επιτυχημένου αποτυπώματος.

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Αποτύπωση με Αλγινικό/ Εκμαγεία Μελέτης
Ανάμειξη Αλγινικού

Στο βίντεο αυτό γίνεται επίδειξη ανάμειξης και λήψης αλγινικού. Αναλυτικά περιγράφονται όλα τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία και εν συνεχεία με λεπτομέρια δείχνονται οι δύο φάσεις ανάμειξης. Ειδικά στο εκμαγείο της κάτω γνάθου περιγράφεται και η κατασκευή του εδάφους της γλώσσας.