2. Η Γεωργική Επανάσταση και οι επιπτώσεις της

Η Γεωργική Επανάσταση και οι επιπτώσεις της.

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Η Γεωργική Επανάσταση και οι επιπτώσεις της - Διάλεξη 1

Σύντομη περιγραφή: Ανάπτυξη καλλιέργειας και εκμετάλλευση ποταμιών - Χτίσιμο σπιτιών - Εμφάνιση εννοιών όπως άμυνα, ιδιοκτησία, συσσώρευση, αποθήκευση κ.ά.

Η Γεωργική Επανάσταση και οι επιπτώσεις της - Διάλεξη 2

Σύντομη περιγραφή: Δημιουργία κράτους, πολίτευμα, επιβολή φόρου, νόμοι. – Ο βασιλιάς Γκιλγκαμές – Δημιουργία χρόνου (έτος, ημέρες).

Η Γεωργική Επανάσταση και οι επιπτώσεις της - Διάλεξη 3

Σύντομη περιγραφή: Εμφάνιση κτηνοτρόφων, εξημέρωση ζώων (πρόβατο, άλογο) - Οι φυλές (λαοί) των στεπών - Οι στρατιές στεπών και οι επιθέσεις.

Η Γεωργική Επανάσταση και οι επιπτώσεις της - Διάλεξη 4

Σύντομη περιγραφή: Οι στρατιές των Αβάρων - Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους - Γλώσσες Ευρώπης - Αραβική επέλαση, επιδρομές και λεηλασίες των Βίκινγκς, Χρυσή Ορδή και Τζένγκις Χαν.

Η Γεωργική Επανάσταση και οι επιπτώσεις της - Διάλεξη 5

Σύντομη περιγραφή: Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (φεουδαρχικό σύστημα εκμετάλλευσης της γης, δουλοπάροικοι, ιππότες, φεουδαρχική πυραμίδα) - Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (Βυζάντιο, Κωνσταντινούπολη) - Τουρκικό τόξο.