Εισαγωγή στην Παγκόσμια Ιστορία

Μαρία Ευθυμίου

Περιγραφή

Πρόκειται για μία περιήγηση στα κύρια σημεία της Παγκόσμιας Ιστορίας, στις μεγάλες τομές που άλλαξαν τις δομές των κοινωνιών της γης και επέφεραν την γένεση νέων θρησκειών, τεχνολογιών, ιδεολογιών, θεσμών καθώς και οικονομικών και κοινωνικών πραγματικοτήτων.

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Διδάσκοντες

Μαρία Ευθυμίου
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

 

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιεχόμενο μαθήματος

Α) Η γη και ο άνθρωπος πριν την Γεωργική Επανάσταση. Β) Η Γεωργική Επανάσταση και οι επιπτώσεις της  Γ) Οι θρησκείες του ανθρώπου στην ζώνη της Γεωργικής Επανάστασης Δ) Οι μεγάλοι Πολιτισμοί και η επιρροή τους Ε) Ο σύγχρονος κόσμος

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα θέτει τις βάσεις της γνώσης της ιστορικής ροής ούτως ώστε οι φοιτητές να κατανοούν την αλληλοσύνδεση και τις αιτίες των ιστορικών φαινομένων που θα μελετούν στο μέλλον.

Βιβλιογραφία
 • Overy, Richard, Άτλας της Παγκόσμιας Ιστορίας, εκδ. Καθημερινή, Αθήνα 2007
 • Braudel, Fernand, Η Γραμματική των Πολιτισμών, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2002
 • Blainey, Geoffrey, Συνοπτική Ιστορία του Κόσμου, εκδ. Φυτράκη, Αθήνα 2004
 • Roberts, J.M., Παγκόσμια Ιστορία, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 2002
 • Διαμαντής, Απ. –Καρδάσης, Βασ., Από το Σχίσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινωνία, Οικονομία, Πολιτισμός στη Δεύτερη Χιλιετία, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2007
 • Hobsbaum, Eric, Η Εποχή των Επαναστάσεων (1789 -1848)/ Η Εποχή του Κεφαλαίου (1848 -1875)/ Η Εποχή των Αυτοκρατοριών (1875 -1914). Και τα τρία βιβλία έχουν εκδοθεί από το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ)
 • Hobsbaum, Eric, Η Εποχή των Άκρων (1914 -1991), εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 2003
 • Mc Neil, William, Ιστορία της Ανθρώπινης Κοινωνίας (πρόκειται για την ελληνική έκδοση του κλασικού έργου του συγγραφέα με τίτλο: The Rise of the West. A History of the Human Community, The University of Chicago Press, 1963)
 • Stavrianos, L.S, A Global History. The Human Heritage, Prentice Hall, N.J. 1983
 • Asimov, Isaac, Το Χρονικό του Κόσμου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
 • Χάρμαν, Κ, Λαϊκή Ιστορία του Κόσμου, εκδ. Τόπος, Αθήνα 2012
Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές/ φοιτήτριες του Tμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή της Παγκόσμιας Ιστορίας.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διδασκαλία με τη χρήση χαρτών, πρωτογενών πηγών και κειμένων, προβολή φωτεινών διαφανειών καθώς και άκουσμα μουσικών παραδειγμάτων. Το μάθημα θα συνοδεύεται από επισκέψεις σε Μουσεία, ιστορικούς χώρους και χώρους λατρείας.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση θα γίνει με γραπτή εξέταση και θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην γνώση της γεωγραφίας και στην εξοικείωση με τον παγκόσμιο χάρτη.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Braudel, Fernand, Η Γραμματική των Πολιτισμών, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2002

Προαπαιτούμενα

Γενικές γνώσεις Παγκόσμιας Ιστορίας.

Ενότητες

Η γη και ο άνθρωπος πριν την Γεωργική Επανάσταση.

Η Γεωργική Επανάσταση και οι επιπτώσεις της.

Οι θρησκείες του ανθρώπου στη ζώνη της Γεωργικής Επανάστασης.

Οι μεγάλοι Πολιτισμοί και η επιρροή τους.

Ο σύγχρονος κόσμος.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -