Ενότητα 2: Η νέα ή διαδικαστική αρχαιολογία

Οι κυριότερες θέσεις της διαδικαστικής αρχαιολογίας. Η συστημική προσέγγιση. Η αρχαιολογία ως (θετική) επιστήμη. Ο θετικισμός και ο ιδεαλισμός. Η περιβαλλοντική αρχαιολογία και η αρχαιομετρία. Η ενδιάμεση θεωρία, η πειραματική αρχαιολογία και οι μελέτες υλικού πολιτισμού σήμερα. Η έννοια της πολιτισμικής εξέλιξης: Από την πολιτισμική νόρμα της παραδοσιακής αρχαιολογίας στην εξέλιξη του κοινωνικού συστήματος. Το παράδειγμα της δημιουργίας κοινωνικής και πολιτικής ιεραρχίας στη μινωική Κρήτη.

 

Λέξεις κλειδιά: συστημική προσέγγιση, υποσυστήματα, ενδιάμεση θεωρία, εθνοαρχαιολογία, πειραματική αρχαιολογία, διαδικασίες, εξέλιξη, μοντέλα ερμηνείας