Η Παλαιοανακτορική Κρήτη

Λέξεις κλειδιά: Παλαιά ανακτορικά κέντρα, Μάλια, Συνοικία Μ, Κνωσός, Φαιστός, Γουρνιά, Μόχλος, Παλαίκαστρο, Κομμός, καμαραϊκός ρυθμός, Οικίσκος Αρχανών, Μωσαϊκό της πόλης, Ανεμόσπηλια, Μεσομινωική Ι-ΙΙΙ περίοδος.

 

Φωτογραφία: Πήλινο ομοίωμα Αρχάνων. CC BY-SA. Πηγή: Wikimedia

Διαφάνειες

Παλαιοανακτορική Κρήτη

Βιντεοδιαλέξεις

Παλαιοανακτορική Κρήτη. Mέρος Α'.

Αποτελεί το Α' μέρος των διαλέξεων για την Παλαιοανακτορική Κρήτη. Παρουσιάζονται οικιστικά κατάλοιπα και συγκεκριμένα στις θέσεις Μάλια, Συνοικία Μ, Πρασάς, Κουσέ. Λέξεις - κλειδιά: Παλαιοανακτορική Κρήτη, Μάλια, Συνοικία Μ, Πρασάς, Κουσέ. Παρουσίαση: Αρχείο Παλαιοανακτορική Κρήτη (ppt). Διαφάνειες: 1-10

Παλαιοανακτορική Κρήτη. Μέρος Β'.

Αποτελεί το Β' μέρος των διαλέξεων για την Παλαιοανακτορική Κρήτη. Λέξεις - κλειδιά: Παλαιοανακτορική Κρήτη, Κουσέ, Μοναστηράκι, Κομμός, Μωσαϊκό, Πήλινο ομοίωμα Αρχανών. Παρουσίαση: Αρχείο Παλαιοανακτορική Κρήτη (ppt). Διαφάνειες: 10 - 21.

Παλαιοανακτορική Κρήτη. Μέρος Γ'.

Αποτελεί το Γ' μέρος των διαλέξεων για την Παλαιοανακτορική Κρήτη. Λέξεις - κλειδιά: Παλαιοανακτορική Κρήτη, Σχηματολόγιο και διακόσμηση λεπτότεχνης κεραμικής, ΜΜ ΙΙ. Παρουσίαση: Αρχείο Παλαιοανακτορική Κρήτη (ppt). Διαφάνειες: 21 - 22.

Παλαιοανακτορική Κρήτη. Μέρος Δ'.

Αποτελεί το Δ' μέρος των διαλέξεων για την Παλαιοανακτορική Κρήτη. Λέξεις - κλειδιά: Παλαιοανακτορική Κρήτη, Σχηματολόγιο και διακόσμηση λεπτότεχνης κεραμικής, ΜΜ ΙΙ, MM IIA - Β, Καμαραϊκός ρυθμός, Κεραμική της ΜΜ ΙΙΙ, βιβλιογραφία. Παρουσίαση: Αρχείο Παλαιοανακτορική Κρήτη (ppt). Διαφάνειες: 22 - τέλος.

Αναφορά πηγών

Αναφορά πηγών ενότητας: Παλαιοανακτορική Κρήτη