Λειτουργική

Ενότητες

Γένεση και εξέλιξη των Μυστηρίων του Βαπτίσματος, Χρίσματος και Γάμου

Γένεση και εξέλιξη των Μυστηρίων του Βαπτίσματος, του Χρίσματος, του Γάμου: Οι βιβλικές ρίζες των Μυστηρίων, Οι βασικές πηγές των πρώτων αιώνων, Η τελική διαμόρφωση των ακολουθιών τους (Σύντομη αναφορά στη χειρόγραφη παράδοση).

 

Λέξεις - κλειδιά: Βάπτισμα, Χρίσμα, Γάμος

Παρουσιάσεις

5. Γένεση και εξέλιξη των Μυστηρίων του Βαπτίσματος, Χρίσματος και Γάμου (PPT)
5. Γένεση και εξέλιξη των Μυστηρίων του Βαπτίσματος, Χρίσματος και Γάμου (PDF)

 

Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης

5/6. Γένεση και εξέλιξη των Μυστηρίων του Βαπτίσματος, του Χρίσματος, του Γάμου, της Μετάνοιας, της Ιερωσύνης και του Ευχελαίου

 

Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 5: Γένεση και εξέλιξη των Μυστηρίων του Βαπτίσματος, Χρίσματος και Γάμου / Διάλεξη 5

Γένεση και εξέλιξη των Μυστηρίων του Βαπτίσματος, του Χρίσματος, του Γάμου: Οι βιβλικές ρίζες των Μυστηρίων, Οι βασικές πηγές των πρώτων αιώνων, Η τελική διαμόρφωση των ακολουθιών τους (Σύντομη αναφορά στη χειρόγραφη παράδοση).