Ενότητα 1 - Διανυσματικός Λογισμός και Εφαρμογές

 

  • Διανύσματα στο χώρο
  • Συστήματα συντεταγμένων
  • Εσωτερικό γινόμενο στον R3
  • Εφαρμογές

 

Λέξεις Κλειδιά: διανύσματα, εφαρμοστό διάνυσμα, ελεύθερο διάνυσμα, συστήματα συντεταγμένων, συντεταγμένες στο επίπεδο, ορθοκανονικά, εσωτερικό γινόμενο στον R3, εξωτερικό γινόμενο

 

Σημειώσεις μαθήματος

Ενότητα 1 - Διανυσματικός Λογισμός και Εφαρμογές (PDF)

 

Σημειώσεις μαθήματος από φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών

Ενότητα 1 - Διανυσματικός Λογισμός και Εφαρμογές (PDF)