Ενότητα II - Διαφορικός Λογισμός πολλών μεταβλητών

 

 

 • Διαφόριση συναρτήσεων πολλών μεταβλητών
 • Κανόνες παραγώγισης
 • Ο κανόνας της αλυσίδας
 • Το θεώρημα μέσης τιμής
 • Πολλαπλές μερικές παράγωγοι
 • Καμπύλες στον Rn
 • Κλίση και επιφάνειες στάθμης μιας συνάρτησης
 • Το θεώρημα Taylor ( μια μεταβλητή )
 • Το θεώρημα Taylor στις πολλές μεταβλητές
 • Ακρότατα πραγματικών συναρτήσεων
 • Το θεώρημα αντίστροφης απεικόνισης
 • Το θεώρημα πεπλεγμένων συναρτήσεων
 • Ακρότατα υπό συνθήκη και πολλαπλασιαστές Lagrange

 

Λέξεις Κλειδιά: διαφορικός λογισμός, διαφόριση συναρτήσεων, κανόνες παραγώγισης, μερική παράγωγος, κανόνας της αλυσίδας, θεώρημα μέσης τιμής, πολλαπλές μερικές παράγωγοι, καμπύλες στον Rn, επιφάνεια στάθμης, θεώρημα Taylor, ακρότατα πραγματικών συναρτήσεων, θεώρημα αντίστροφης απεικόνισης, θεώρημα πεπλεγμένων συναρτήσεων, πολλαπλασιαστές Lagrange

 

Σημειώσεις

Κλίση και επιφάνειες στάθμης μιας συνάρτησης - Θεωρία (PDF)
Καμπύλες στον R^n - Θεωρία (PDF)
Πολλαπλές μερικές παράγωγοι - Θεωρία (PDF)
Το θεώρημα μέσης τιμής - Θεωρία (PDF)
Ο κανόνας της αλυσίδας - Θεωρία & Εφαρμογές (PDF)
Κανόνες παραγώγισης - Θεωρία (PDF)
Διαφόριση συναρτήσεων πολλών μεταβλητών - Θεωρία (PDF)
Το θεώρημα Taylor στις πολλές μεταβλητές - Θεωρία (PDF)
Το θεώρημα Taylor (μια μεταβλητή) - Θεωρία & Εφαρμογές (PDF)
Ακρότατα πραγματικών συναρτήσεων - Θεωρία (PDF)
Το θεώρημα πεπλεγμένων συναρτήσεων - Θεωρία (PDF)
Το θεώρημα αντίστροφης απεικόνισης - Θεωρία (PDF)
Ακρότατα υπό συνθήκη και πολλαπλασιαστές Lagrange - Θεωρία (PDF)

 

Ασκήσεις

Πολλαπλές μερικές παράγωγοι - Ασκήσεις (PDF)
Κανόνες παραγώγισης - Ασκήσεις (PDF)
Καμπύλες στον R^n - Ασκήσεις (PDF)
Κλίση και επιφάνειες στάθμης μιας συνάρτησης - Ασκήσεις (PDF)
Το θεώρημα Taylor στις πολλές μεταβλητές - Ασκήσεις (PDF)
Ακρότατα πραγματικών συναρτήσεων - Ασκήσεις (PDF)
Το θεώρημα πεπλεγμένων συναρτήσεων - Ασκήσεις (PDF)
Ακρότατα υπό συνθήκη και πολλαπλασιαστές Lagrange - Ασκήσεις (PDF)