1. ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ
  • Εισαγωγή στην έννοια της Τεκτονικής
  • Είδη παραμόρφωσης
  • Δομές φλοιού και μανδύα
  • Παραμόρφωση στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών
  • Γεωτεκτονικοί κύκλοι, ορογενετικές φάσεις και ασυμφωνίες
  • Παραμόρφωση στο ορογενετικό τόξο και παραμορφωτικές φ
  • Τεκτονική ανάλυση πτυχών
  • Γενετική ταξινόμηση και συμμετρία πτυχών
  • Σχιστότητα και γράμμωση
  • Τεκτονικός ιστός, Τεκτονίτης, Τεκτονικά πετρώματα


Λέξεις Κλειδιά:
 Φλοιός, Μανδύας, Λιθοσφαιρικές πλάκες, Όρια πλακών, Γεωτεκτονικός κύκλος, Ορογενετικές φάσεις, Ασυμφωνίες, Ορογενετικό τόξο, Παραμορφωτικές φάσεις, Πτυχές, Φύλλωση, Γράμμωση, Τεκτονικός ιστός, Τεκτονίτες, Τεκτονικά πετρώματα.

Παρουσιάσεις

Πλαστική παραμόρφωση (PDF)
Εισαγωγή (PDF)
Γεωτεκτονική (PDF)

Καθηγητής Δημήτρης Παπανικολάου


Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Διάλεξη 1

Εισαγωγή

Διάλεξη 2

Εισαγωγή

Διάλεξη 3

Εισαγωγή

Διάλεξη 4

Εισαγωγή

Διάλεξη 5

Εισαγωγή

Διάλεξη 6

Εισαγωγή

Διάλεξη 7

Γεωτεκτονική

Διάλεξη 8

Γεωτεκτονική

Διάλεξη 9

Γεωτεκτονική

Διάλεξη 10

Γεωτεκτονική

Διάλεξη 11

Γεωτεκτονική

Διάλεξη 12

Γεωτεκτονική - Πλαστική παραμόρφωση

Διάλεξη 13

Πλαστική παραμόρφωση

Διάλεξη 14

Πλαστική παραμόρφωση

Διάλεξη 15

Πλαστική παραμόρφωση

Διάλεξη 16

Πλαστική παραμόρφωση

Διάλεξη 17

Πλαστική παραμόρφωση


Στοιχεία αυτοαξιολόγησης

Ενότητα “1” - Στοιχεία αυτοαξιολόγησης (PDF)