Τεκτονική Γεωλογία

Δημήτριος Παπανικολάου, Στυλιανός Λόζιος

Περιγραφή

Η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ασχολείται με την παραμόρφωση των πετρωμάτων και της λιθόσφαιρας, τις δομές οι οποίες προκύπτουν (π.χ. πτυχές, ρήγματα, φυλλώσεις, γραμμώσεις κλπ.) καθώς και τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία και εξέλιξή τους. 

Καλύπτει δομές με κλίμακα εμφάνισης χιλιάδων χιλιομέτρων (κλίμακα λιθοσφαιρικών πλακών) μέχρι μικροδομές κλίμακας ορυκτού στο μικροσκόπιο, που δημιουργούνται σε διάφορα γεωτεκτονικά περιβάλλοντα, ανάλογα με τη διαχρονική κατανομή των τάσεων και των παραμορφώσεων στους τεκτονικούς ορόφους του στερεού φλοιού της Γης.

Η εξερεύνηση, η χαρτογράφηση και η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων (κοιτάσματα, υπόγεια νερά, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, δομικοί λίθοι κλπ.) βασίζονται στη δουλειά που γίνεται από τους τεκτονικούς γεωλόγους, που αναγνωρίζοντας και κατανοώντας τις τεκτονικές δομές σε όλες τις κλίμακες μελέτης, μπορούν να δώσουν λογικές και αξιόπιστες ερμηνείες και προβλέψεις.

Ταυτόχρονα, η κινηματική και δυναμική ανάλυση των ενεργών ρηγμάτων και τ

Περισσότερα  
Κωδικός: GEOL4
Κατηγορία: Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Εισαγωγή στην έννοια της Τεκτονικής
 • Είδη παραμόρφωσης
 • Δομές φλοιού και μανδύα
 • Παραμόρφωση στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών
 • Γεωτεκτονικοί κύκλοι, ορογενετικές φάσεις και ασυμφωνίες
 • Παραμόρφωση στο ορογενετικό τόξο και παραμορφωτικές φ
 • Τεκτονική ανάλυση πτυχών
 • Γενετική ταξινόμηση και συμμετρία πτυχών
 • Σχιστότητα και γράμμωση
 • Τεκτονικός ιστός, Τεκτονίτης, Τεκτονικά πετρώματα


Λέξεις Κλειδιά:
 Φλοιός, Μανδύας, Λιθοσφαιρικές πλάκες, Όρια πλακών, Γεωτεκτονικός κύκλος, Ορογενετικές φάσεις, Ασυμφωνίες, Ορογενετικό τόξο, Παραμορφωτικές φάσεις, Πτυχές, Φύλλωση, Γράμμωση, Τεκτονικός ιστός, Τεκτονίτες, Τεκτονικά πετρώματα.

 • Το πεδίο της Τεκτονικής Γεωλογίας
 • Δυνάμεις και Τάσεις
 • Παραμόρφωση και Τροπή
 • Διαρρήξεις και μηχανική της θραυσιγενούς παραμόρφωσης
 • Εκτατικές διαρρήξεις και διακλάσεις
 • Χαρακτηριστικά, γένεση και ανάπτυξη των ρηγμάτων
 • Κινηματική, δυναμική ανάλυση και αναγνώριση των ρηγμάτων στην ύπαιθρο
 • Συστήματα επωθητικών ρηγμάτων και βράχυνση του φλοιού
 • Συστήματα κανονικών ρηγμάτων και έκταση του φλοιού
 • Ρήγματα και ρηξιγενείς ζώνες οριζόντιας ολίσθησης


Λέξεις Κλειδιά:
 Παραμόρφωση, Τροπή, Τύποι παραμόρφωσης, Μέτρηση της παραμόρφωσης, Ρεολογία, Μηχανική των πετρωμάτων, Καθεστώς τάσεων, Πεδίο τάσεων, Διαρρήξεις, Διακλάσεις, Ρήγματα, Καθεστώτα έκτασης, Καθεστώτα βράχυνσης, Καθεστώτα οριζόντιας ολίσθησης, Διασυμπίεση και Διεφελκυσμός.

Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων υπαίθρου οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην αναγνώριση των τεκτονικών δομών σε όλες τις κλίμακες παρατήρησης, στη συλλογή μετρήσεων και όλων των απαραίτητων τεκτονικών στοιχείων, στις τεχνικές χαρτογράφησης των τεκτονικών δομών και στη χρήση κλασσικών και σύγχρονων ψηφιακών οργάνων και τεχνικών, τόσο για τη λήψη όσο και για την επεξεργασία των στοιχείων και των δεδομένων.


Λέξεις Κλειδιά:
 Γεωλογική εργασία υπαίθρου, Χαρτογράφηση τεκτονικών δομών, Τεκτονικές μετρήσεις.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  2726
Αρ. Προβολών :  14793

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -