ΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ - ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ
  • Οδοντικές ανωμαλίες: Εισαγωγή - Ανωμαλίες αριθμού, μεγέθους και σχήματος

  • Ανωμαλίες δομής: Υποπλασία, υπενασβεστίωση, ατελής οδοντινογένεση
  • Υπενασβεστίωση. Δυσχρωμίες: αιτιολογία, ταξινόμηση

  • Δυσχρωμίες εξαιτίας δομικών - ποσοτικών μεταβολών και εξαιτίας ενσωμάτωσης χρωστικών. Ανακεφαλαίωση

 

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Οδοντικές ανωμαλίες: Εισαγωγή - Ανωμαλίες αριθμού, μεγέθους και σχήματος.

Παρεκκλίσεις της δομής και της μορφολογίας των δοντιών και της μορφολογίας των δοντιών από το φυσιολογικό, οι οποίες βρίσκονται εκτός των ορίων των φυσιολογικών παραλλαγών. Ιστοπαθολογική προσέγγιση. Χωροταξική προσέγγιση. Ανοδοντία, υπεραριθμία, μεγαλοοδοντία, μικροοδοντία, ανωμαλίες σχήματος.

Ανωμαλίες δομής: Υποπλασία, υπενασβεστίωση

Παρεκκλίσεις της δομής και της μορφολογίας των δοντιών και της μορφολογίας των δοντιών από το φυσιολογικό, οι οποίες βρίσκονται εκτός των ορίων των φυσιολογικών παραλλαγών. Ανωμαλίες σχήματος. Οδοντικός εγκολεασμός. Οδοντικός διχασμός, σύντηξη. Συνοστεΐνωση ριζών. Ταυροδοντισμός. Υπεραριθμία, ανώμαλη κάμψη ριζών.